Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odbori za kvalitetu na sastavnicama Sveučilišta

Odbor za kvalitetu sastavnice Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Odbor) imenuje se u svim sastavnicama Sveučilišta.

Unutarnji sustav za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete sastavnica Sveučilišta dio je jedinstvenog Sustava pri Sveučilištu.

Ustroj, imenovanje i način rada Odbora pobliže se utvrđuje aktom sastavnice.

Odbor predlaže prilagodbe postupaka Sustava sukladno potrebama sastavnice.
Navedene prilagodbe odobrava Glavni odbor.

Djelovanje Odbora

Odbor u suradnji s ostalim tijelima Sustava organizira, koordinira i provodi postupke vrjednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguranja i unaprjeđivanja kvalitete na razini sastavnice uz suglasnost čelnika sastavnice.

Odbor predlaže čelniku sastavnice godišnji plan aktivnosti koji se po usvajanju dostavlja Uredu.

Odbor ima obvezu podnositi izvješće o svom djelovanju čelniku sastavnice jednom godišnje.

Članovi odbora na sastavnicama

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

 • izv. prof. dr. sc. Violeta Šugar, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac, članica
 • dr. sc. Roberta Kontošić Pamić, članica
 • Sandra Bulić, članica, predstavnica studenata

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • doc. dr. sc. Kristina Riman, predsjednica
 • doc. dr. sc. Helena Pavletić, članica
 • Marija Crnčić-Brajković, prof., članica
 • Aleksandar Ćatić, prof., član
 • Mariela Tomičić, predstavnica studenata

Muzička akademija u Puli

 • doc. art. Dražen Košmerl, predsjednik
 • dr. sc. Lada Duraković, doc., članica
 • mr. art. Sofija Cingula, viša asistentica, članica
 • mr. art. Elda Krajcar Percan, viši predavač, članica
 • Tihana Novak, članica, predstavnica studenata

Filozofski fakultet u Puli

 • dr. sc. Marko Ljubešić, doc., predsjednik
 • dr. sc. Klara Buršić Matijašić, red. prof., članica
 • dr. sc. Lina Pliško, izv. prof., članica
 • dr. sc. Robert Blagoni, doc., član
 • Ivana Ujčić, članica, predstavnica studenata

Fakultet informatike u Puli

 • izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković, član
 • Romeo Šajina, mag. inf.
 • Jasna Stjepanović, dipl. oec., članica,
 • Luka Benković, student.

Fakultet prirodnih znanosti

 • doc. dr. sc. Paolo Paliaga - predsjednik povjerenstva
 • dr. sc. Neven Iveša - član
 • dr. sc. Moira Buršić - članica
 • doc. dr. sc. Emina Pustijanac - članica
 • doc. dr. sc. Petra Burić - članica

Tehnički fakultet u Puli

 • izv. prof. dr. Nicoletta Saulig - predsjednica
 • doc. dr. sc. Marko Kršulja - član
 • doc. dr. sc. Željka Tomasović - članica
 • dr. sc. Damir Karabaić - član
 • Josip Siljan - predstavnik studenata u FV.

Sveučilišna knjižnica u Puli

 • mr. sc. Tijana Barbić-Domazet, dipl. knjižničarka, predsjednica
 • Katarina Bassani, dipl. knjižničarka, članica
 • Tea Grujić, dipl. knjižničarka, članica
 • Ivan Kraljević, dipl. knjižničar, član

Studentski centar Pula

 • Josipa Torbarina Pola, dipl. oec., predsjednica
 • Mirjana Štimac, članica
 • Slobodanka Zenzerović, članica