Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za upravljanje ljudskim resursima i stručno-administrativne poslove

Voditelj odsjeka – Referent za kadrovske poslove

Voditelj pododsjeka – Viši referent za kadrovske poslove:

Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Administrativni tajnik (tajnice pri sastavnicama):


Djelatnici Ureda za upravljanje ljudskim resursima i stručno-administrativne poslove