Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za strateško i prostorno planiranje, infrastrukturne projekte i razvoj

 • predlaže elemente razvojne strategije u dijelu strateškog prostornog planiranja, strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama,
 • sudjeluje u pripremi godišnjeg plana pripreme i provedbe projekata sukladno strateškim dokumentima te prati pozive za prijavu infrastrukturnih i drugih projekata, o istima informira čelnike Sveučilišta i sastavnica,
 • koordinira pripremu prijava infrastrukturnih projekata na pozive za financiranje iz različitih izvora, osobito ESI fondova i financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora,
 • koordinira izradu stručnih analiza iz područja zaštite okoliša, studija izvodljivosti, analize troškova i koristi, projektne dokumentacije i građevinskih radova,
 • koordinira, organizira i nadzire provedbu strateških, infrastrukturnih projekata, sudjeluje u odgovornom upravljanju projektima, poštujući zakonsku regulativu, uredbe EU, projektna pravila i minimizirajući rizike financijskih korekcija i druge projektne rizike,
 • koordinira izradu i provedbu plana nabave projekata, novčanog toka temeljem proračuna projekta i zahtjeva za nadoknadom sredstava, predujmovima i drugih projektnih zahtjeva, pripremu i dostavu među i završnih izvješća,
 • komunicira s gospodarskim subjektima i ustanovama, udrugama, tijelima, ministarstvima, dobavljačima, izvođačima radova u okviru projekta, projektnim partnerima, vodi brigu o ispunjavanju njihovih projektnih zadataka i doznaci odobrenih sredstava partnerima od strane provedbenih tijela,
 • skrbi o vidljivosti projekata te izvještava o provedenim projektima,
 • predlaže mjere unapređivanja poslovnih procesa i rada ureda,
 • skrbi o arhiviranju i čuvanju dokumentacije infrastrukturnih projekata, osigurava revizijski trag,
 • te obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe i nadležnog prorektora.

 

Voditeljica Ureda za strateško i prostorno planiranje, infrastrukturne projekte i razvoj


Djelatnici Ureda za strateško i prostorno planiranje, infrastrukturne projekte i razvoj

  Sandra Svitich, mag. turism. cult.

  sandra.svitich@unipu.hr   Rektorat, ured 17   052 377 593

  Mirena Tubić, mag. oec.

  mirena.tubic@unipu.hr   Rektorat, Zagrebačka 30, 52100 Pula, Ured br. 17   +385 52 377 593