O djelatniku

Dalibor Fonović, pred.

Zvanje: predavač

Katedra/služba:
Sveučilišni računski i informacijski centar

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski