O djelatniku

Dominik Tomislav Vladić, mag. inf.

Funkcija: Stručni suradnik u Uredu za potporu nastavi, e-učenju i korisnicima

Lokacija:
kabinet 2, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)
Telefon:
052/377-060
Telefon kućni:
260
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba :
Sveučilišni računski i informacijski centar