O djelatniku

Elvis Žufić, dipl. ing.

Zvanje: naslovni asistent

Katedra/služba:
Sveučilišni računski i informacijski centar

Nastava

sveučilišni preddiplomski