Opcije pristupačnosti Pristupačnost

PRONAĐI

Novosti

Kontakte

Srce Novosti su besplatni službeni bilten Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu putem kojeg Srce obavještava članove akademske zajednice i druge potencijalne korisnike o svojim uslugama. Na taj način Srce ispunjava svoju obavezu da usluge koje se financiraju javnim sredstvima učini dostupnima i poznatima što širem krugu potencijalnih korisnika.

Iskustva ustanova koje su već koristile ove softvere do sada:

  • Iskustva primjene softvera za provjeru autentičnosti na sveučilišnoj razini, piše: prof. dr. sc. Lado Kranjčević, pomoćnik rektorice za IT, Voditelj Centra za napredno računanje i modeliranje, Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
  • Protiv plagijarizma ranom edukacijom, ne (samo) provjerom ocjenskih radova (Moodle + PlagScan), piše: Ivica Petrinić, Sveučilišni računski i informacijski centar, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
  • Iskustva u korištenju softvera za provjeru autentičnosti s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, pišu: izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, mr.sc. Tanja Šestanj-Perić, predavač, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
  • Sustav za provjeru izvornosti studentskih radova Turnitin – put do znanstvene izvrsnosti i kvalitetnijega nastavnog rada, piše: prof. dr. sc. Ivanka Stričević, prorektorica za znanost i informacijsku infrastrukturu, Sveučilište u Zadru

Iz sadržaja izdvajamo:

  • Srcu dodijeljena uspostava i koordinacija nacionalnoga centra kompetencije za HPC, piše: Ivan Marić, zamjenik ravnatelja Srca
  • Projekt H2020 National Initiatives for Open Science in Europe (NI4OS-Europe), piše: Dobriša Dobrenić, pomoćnik ravnatelja Srca za računalnu i mrežnu infrastrukturu
  • “Podaci čine razliku” (“Data Makes the Difference”), piše: Ljiljana Jertec Musap, članica tima Dabra Srca i koordinatorica RDA Hrvatska.

Tiskani primjerak možete preuzeti u zgradi Srca (Zagreb), a elektroničku verziju prezumite na adresi:

Popis obavijesti