Opcije pristupačnosti Pristupačnost

PRONAĐI

Novosti

Kontakte

Svi studenti našeg Sveučilišta od danas imaju mogućnost korištenja aplikacija iz alata Google Suite. Prije svega Google Suite koristimo za primanje i slanje e-pošte, vođenje dijeljenih i osobnih kalendara, e-učenje i grupni rad. Svim studentima omogućeno je korištenje e-pošte na domeni student.unipu.hr, a koristi se za svu službenu komunikaciju unutar Sveučilišta. Studenti su dužni, u komunikaciji s nastavnicima i službama Sveučilišta, koristiti se računom e-pošte na domeni student.unipu.hr, a nastavnici i djelatnici nisu dužni uzimati u obzir poruke poslane s drugih adresa e-pošte. Sve obavijesti uprava Sveučilišta i sastavnica Sveučilišta, odnosno zajedničkih službi, dostavljat će se na adrese studenata na domeni student.unipu.hr.

Adresa za prijavu na Google mail je:

Upute za podešavanje dobili ste na (stari) mail. Dostupe su vam na:

Najvažnije je, za početak korištenja, da pazite na sljedeća 3 koraka:

  1. kada prvi put trebate upisati svoju e-mail adresu upišite korisničkoime@student.unipu.hr
  2. kada vas sustav pita koji je vaš AAI@EduHr identitet upisujete korisničkoime@unipu.hr
  3. konačno podesite mail alias u obliku ime.prezime@student.unipu.hr (jer ćete tako ubuduće slati poruke s adrese ime.prezime@student.unipu.hr, a ne s korisničkoime@unipu.hr).

Na starom sustavu mailovi su vam dostupni da ih preuzmete i/ili po želji prebacite na novi sustav. Također, sljedećih 24 do 48 sati poruke e-pošte ponekaad će stizati na staru, a ponekada na novu adresu (dok se novi poslužitelj ne propagira). Nakon tog razdoblja, nove poruke neće stizati na stari poslužitelj već samo na:

Ako neke poruke koju očekujete nema, molimo da provjerite svoju mapu za spam (ako ju pronađete tamo, označite je s "Not spam" i tako pomozite sustavu da nauči koje su poruke neželjene, a koje željene).

Kratka demonstracija:

Za sva dodatna pitanja slobodno nam pišite na Helpdesk adresu SRIC-a helpdesk@unipu.hr!

Popis obavijesti