Opcije pristupačnosti Pristupačnost

PRONAĐI

Novosti

Kontakte

INFORMACIJE ZA

Zaposlenike

Studente

KORISNE POVEZNICE

E-učenje

Pomoć

Webmail

O uslugama

INFORMACIJE O

O uslugama

Korisne upute za korištenje alata iz...

Pred početak novog semestra u akademskoj godini 2021./2022., podsjećamo da je djelatnicima našeg Sveučilišta omogućeno korištenje aplikacija iz okruženja Google Workspace. Prije svega Google Workspace koristimo za primanje i slanje e-pošte, vođenje dijeljenih i osobnih kalendara, dijeljenje sadržaja u mapama i diskovima u oblaku, e-učenje, grupni rad, korištenje kolaborativnih inboxa za urede i komunikaciju s vanjskim dionicima, pripremu i razmjenu materijala na e-učenju, izradu anketnih upitnika, online sastanke, objavu video sadržaja na YouTube kanalima sastavnica, kreiranje i objavu foto albuma na stranicama Sveučilišta i sastavnica.

Kako bismo djelatnicima olakšali korištenje dostupnih alata, pripremili smo upute za korištenje alata iz okruženja Google Workspace. Na stranici Sveučilišnog računskog i informacijskog centra možete pronaći upute ili ih otvorite putem ove poveznice:

Detaljnije upute možete pronaći u kategoriji "3. Upute za korištenje Google usluga" gdje smo pripremili osnovno što će svakom djelatniku trebati na početku semestra ili akademske godine. To su upute o korištenju 

  • Elektroničke pošte
  • Google Drive (oblak za pohranu podataka)
  • Kolaboracija - Google grupe
  • Korištenje aplikacije Google Meet 
  • Google prostori unutar Gmail Chata

te brojne druge upute. Trenutno je djelatnicima dostupno preko 150 uputa koje prate svaki korak u radu s aplikacijama a trenutno su pregledane preko 4.000 puta. 

Za početnike smo pripremili i upute o osnovnom korištenju računala i softvera koji je potreban za provođenje svakodnevnih zadataka. Više o tome možete pronaći u kategoriji "1. Kratke upute za rad na računalu".

Osim uputa u pisanom obliku, djelatnicima je na raspolaganju i korisnička podrška SRIC-a putem adrese helpdesk@unipu.hr i tel. 052 377 060 / 099 3925 979.

Popis obavijesti