Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prijavite se na konferenciju Srce DEI...

Sveučilišni računski centar (Srce) od 28. do 30. ožujka 2023. godine u prostorima Mozaik Event Centra i Sveučilišnog računskog centra organizira stručnu konferenciju Srce DEI 2023, ujedno i konferenciju nacionalnog strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO). 

Prvogram prvog dana konferencije Srce DEI 2023 uključuje brojne radionice tijekom kojih će stručnjaci Srca polaznicima predstaviti novosti u uslugama Srca. Polaznici programa će imati priliku usvojiti nova ili unaprijediti postojeća znanja u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija s fokusom na digitalne usluge i resurse Srca.

Program drugog i trećeg dana konferencije Srce DEI 2023 uključuje dva predavača koji će održati predavanja na temu računarstva visokih performansi te Europskog oblaka za otvorenu znanosti (EOSC), a program će sadržavati ukupno 11 tematskih blokova.

Tematski blokovi koji će biti dostupni polaznicima su sljedeći:

 • Katalog usluga HR-ZOO
 • Mikrokvalifikacije u visokom obrazovanju
 • Znanstveno izdavaštvo i Hrčak
 • E-sveučilišta
 • Kvantne komunikacije
 • Europska digitalna inovacijska središta i digitalna transformacija u Hrvatskoj
 • CroRIS i Znanstveno tehnologijsko predviđanje
 • ISVU – novosti
 • Hrvatski centar kompetencija za HPC
 • Napredno računanje
 • Virtualni kampusi i informacijski sustavi

Javne prijave otvorene a sudionici se prijavljuju ispunjavanjem obrasca za prijavu na web stranicama konferencije.

Detaljan program i dodatne informacije nalaze se na web stranicama konferencije i u priopćenju za medije.

Popis obavijesti