O djelatniku

mr. sc. Walter Stemberger

Zvanje: asistent

Funkcija: Voditelj Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puli, Savjetnik Rektora za razvoj IKT Sveučilišta  

Lokacija:
4
Telefon:
099 3777011
Telefon kućni:
052 377043
Katedra/služba :
Sveučilišni računski i informacijski centar
Godina diplomiranja:
1985.
Godina magistriranja:
1997.
Na katedri od:
2018.

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

stručni preddiplomski