WALTER STEMBERGER:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

mr. sc. Walter Stemberger, v. pred.

Zvanje: naslovni viši predavač

Funkcija: Voditelj Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puli, Savjetnik Rektora za razvoj IKT Sveučilišta  

Lokacija:
Preradovićeva 1, Pula; Room no. 4.
Telefon:
099 3777011
Telefon kućni:
052 377043
Katedra/služba:
Sveučilišni računski i informacijski centar
Godina diplomiranja:
1985.
Godina magistriranja:
1997.
Na katedri od:
2018.

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

stručni preddiplomski