WALTER STEMBERGER:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

mr. sc. Walter Stemberger

Zvanje: asistent

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

stručni preddiplomski