Opcije pristupačnosti Pristupačnost


Obavijesti Ureda za partnerstvo i projekte

Održan Music and Movie Quiz za strane...
Doktorat paneuropskih studija –...
Održan Sveučilišni sportski turnir
Održan International Dinner za strane...

Erasmus+ program

Erasmus+ program za cilj ima modernizaciju i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i svijeta. Studentima i osoblju se otvara prilika za sudjelovanje u programu kroz kojega razvijaju svoje vještine, a samim time ostvaruju veće perspektive na tržištu rada. 


Mobilnost studenata

Mobilnost osoblja


Obavijesti Ceepus programa

Obavijesti programa Obzor Europa

Novosti o međunarodnim projektima

Više
Više
Više
Više
Više
Više

Ljetne/zimske škole i međunarodne stipendije

Više
Više
Više