Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izdavačka djelatnost Sveučilišta

Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti, donesenom dana 1. ožujka 2013. godine na 17. sjednici Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, određuju se opći uvjeti i način obavljanja izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i sastavnica Sveučilišta.

Senat odlučuje o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Odbor za izdavačku djelatnost stručno je tijelo Senata Sveučilišta. 

Svrha izdavačke djelatnosti Sveučilišta jest da pridonosi razvitku znanstvenog, umjetničkog istručnog rada djelatnika Sveučilišta stoga predstavlja dio njegove znanstvene, nastavne i umjetničke infrastrukture. 

Izdavačka djelatnost Sveučilišta obuhvaća izdavanje publikacija, i to: udžbenika, knjiga, monografija, prijevoda knjiga, zbornika radova sa znanstvenih, umjetničkih i stručnih skupova, izvješća s konferencija, kongresa, simpozija i koncerata u organizaciji Sveučilišta i njegovih sastavnica, periodičnih publikacija Sveučilišta kao tiskanih djela, mrežnih publikacija,kompaktnih diskova, videozapisa i tonskih zapisa, nosača zvuka, partitura kao i drugih oblika izdanja.

Ured za izdavačku djelatnost

mail: izdavastvo@unipu.hr

kontakt: +385 (0)99 3777 463


Odbor za izdavačku djelatnost

Odbor za izdavačku djelatnost stručno je tijelo Senata Sveučilišta. 

Djelokrug rada Odbora:

  1. razmatra prijedloge autora, sastavnica i drugih predlagača za uvrštavanje u godišnji plan izdavačke djelatnosti, izdavanje, dotiskivanje i sufinanciranje publikacija Sveučilišta 
  2. predlaže Senatu usvajanje godišnjeg plana izdavačke djelatnosti najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu 
  3. u okviru usvojenog godišnjeg plana izdavačke djelatnosti odlučuje o objavljivanju publikacija iz. čl. 3. ovog Pravilnika
  4. jednom godišnje podnosi izvješće o izdavačkoj djelatnosti Senatu Sveučilišta.

Članovi Odbora za izdavačku djelatnost

Popis članova nalazi se na stranici:


Dokumenti izdavačke djelatnosti