Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Misija, vizija i vrijednosti Sveučilišta

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli svoje buduće razvojne odrednice mora temeljiti na viziji budućnosti koja proizlazi iz temeljnih zadataka Sveučilišta: poučavanje i učenje kroz kontinuirano unapređenje kvalitete ishoda učenja, i straživanje i inovacije, podrška lokalnoj zajednici te upravljanje Sveučilištem prema načelima održivog razvoja. Želimo postati međunarodno prepoznatljivo, globalno konkurentno i regionalno orijentirano sveučilište usmjereno podizanju stupnja obrazovanja lokalnog i šireg stanovništva, izgradnji kompetitivne radne snage i produktivne, efikasne i boljitku usmjerene regije, centar moderne nastavne i istraživačke aktivnosti i lider u inovacijama i obrazovanju u regiji. Sveučilište se mora  intenzivnije uključiti u društveno-ekonomski život Županije da bi se poboljšao standard i kvaliteta života njezinih stanovnika, i to poticanjem različitih pogleda, njegovanjem kulturnih razlika, osmišljavanjem perspektive, vizije, inovativnosti i interdisciplinarnosti kao stvarne snage Sveučilišta u Puli. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli mora ostvariti pomak od pasivnog aktera u lokalnoj zajednici prema aktivnom akteru koji će osiguravati stvaranje dodane vrijednosti široj društvenoj zajednici. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli mora se transformirati u diverzifici rano, fleksibilno, istraživačko, inovativno i primijenjeno akademsko središte ispunjavajući zacrtane ciljeve koji su u skladu s razvojnim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije (EU2020). Iz svega navedenog proizlazi vizija Sveučilišta:

Postati globalno prepoznatljivo sveučilište predano postizanju izvrsnosti istraživačkih aktivnosti, umjetničkog stvaralaštva i obrazovnog iskustva čime postaje važan partner u pokretanju društvenih promjena i poboljšanja kvalitete života.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ispunjavanjem vizije postaje središnje mjesto promišljanja novih ideja te mjesto gdje se susreću tradicionalne vrijednosti društva s inovacijama i izazovima globalnog, dinamičnog okruženja. Temeljna je misija Sveučilišta kontinuirano unapređivanje dobrobiti lokalne i šire zajednice unapređenjem kvalitete postojećih ishoda učenja sadržanih u obrazovnim programima koji se nude na Sveučilištu i podizanjem stupnja obrazovanosti lokalnog stanovništva i šire regije, čime će se osigurati radna snaga koja može udovoljiti zahtjevima konkurentne ekonomije (EU). Studentima, ali i zajednici, želimo osigurati vještine 21. stoljeća: kritičko razmišljanje, kreativno razmišljanje, spremnost na partnerstvo i suradnju, komunikacijske vještine, informacijsku, medijsku i tehnološku pismenost, fleksibilnost, samoinicijativ u, društvene vještine i pripadnost zajednici, socijalnu osjetljivost, produktivnost i efikasnost, vodstvo i upravljanje te ostale vještine potrebne za rješavanje kompleksnih problema u kompleksnom svijetu.

Uz viziju oslanjamo se na indikatore mjerljivosti reputacije i uspjeha prema kojima želimo ostvariti preduvjet za uključivanje na liste Webometrics, SCImago Institutions Rankings, Academic Ranking of World Universities (Shangai) i U-Multirank 2025. godine.

Iz vizije i djelovanja Sveučilišta proizlaze četiri prioritetna područja sadržana u misiji prema kojima će Sveučilište Jurja Dobrile u Puli:

 1. Pružati jedinstveno studentsko iskustvo
 2. Istraživati i stvarati umjetnost najviše kvalitete
 3. Stvarati i održavati dugoročan partnerski odnos s dionicima
 4. Osiguravati održivost i učinkovitost upravljanja

Sveučilište mora osigurati izvrsnost u programima obrazovanja, istraživanja i društvene uključenosti jer je obrazovanje ključni čimbenik naprednog, prosvijećenog, produktivnog i prosperitetnog društva. Sveučilište mora nuditi programe temeljene na institucionalnoj privrženosti i misiji vrednovanjem akademskih, znanstvenih i ljudskih dostignuća, poticanjem kreativnosti i inovativnosti jer samo takvo obrazovanje jest ono koje stvara prosvijećene, kritične, kreativne i etične studente. Tradicija i kulturna baština koja je povijesno ugrađena u temelje Sveučilišta mora se poštivati i ne zaboraviti. Sveučilište mora voditi brigu o kulturnoj baštini a inovacije i promjene moraju se spremno prigrliti kao prilike. Izazovi se moraju prihvaćati kao pozitivne vrijednosti dok su sigurnost i standard svih dionika Sveučilišta ključni u ostvarivanju poticajnog obrazovnog, istraživačkog i radnog okruženja. Samo se zajedničkim naporom i suradnjom studenata i cjelokupnog osoblja mogu stvoriti temelji za uspješan razvoj i napredak, prema ključu “Sveučilište u Puli kao raznoliko i jedinstveno”. Istinski i zdušno neophodno je poticati raznolikost, afirmaciju pojedinca, jednakost i priliku za sve, uz izgradnju i očuvanje digniteta svih djelatnika Sveučilišta.

Takva transformacija nije provediva bez nepokolebljive predanosti studenata i sveučilišnog osoblja i izgradnje infrastruktura (na stavnih, istraživačkih, administrativnih, prostornih, financijskih) koji su temelj takve transformacije. Različitosti nas spajaju, a ne razdvajaju - jedno je od vodećih načela Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Temeljne vrijednosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli su:

 • Hrabrost za stvaranje boljitka
 • Racionalnost, kvaliteta i izvrsnosti
 • Akademski integritet i čestitost
 • Bogatstvo baštine
 • Raznovrsnost i suradnja među ljudima i idejama
 • Osobna i društvena odgovornost
 • Spoznaja, inovativnost i kreativnost
 • Transparentnost i etičnost