Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Službenici za zaštitu osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. 

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka ukoliko je građanin dao privolu ili radi izvršavanja zadaći temeljem drugih zakonskih propisa, obrada podataka prema načelima obrade navedenih u Uredbi, zatim informacije koje subjekt daje građaninu prije same obrade njegovih osobnih podataka te uspostava evidencija o vođenju obrade osobnih podataka.

Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka definiraju se i obveze službenika za zaštitu osobnih podataka, a kojeg imenuje voditelj obrade, koji o imenovanju službenika pisano obavještava Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Temeljem članka 38. Opće uredbe o zaštiti podataka, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, kao voditelj obrade osobnih podataka,  imenovalo je sljedeće službenike za zaštitu osobnih podataka:

  1. Vesna Mijatović - glavna tajnica Sveučilišta
  2. Marinela Brkljača Pucar - stručni suradnik na Rektoratu
  3. Biljana Macanović, mag. iur.

Glede svih upita oko zaštite vaših prava, potrebnih obrazaca zahtjev/prigovor kontaktirajte imenovane službenike putem adrese: gdpr@unipu.hr