Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Fakulteti, odjeli i ostale sastavnice

Sveučilište je ustrojeno znanstveno­nastavnim sastavnicama (sveučilišni odjeli) te drugim sastavnicama i ustrojstvenim jedinicama.

Sastavnice su Sveučilišta odjeli koji su strukturirani po kriteriju klasifikacije znanosti, po područjima (društveno, humanističko, umjetničko i biotehničko) i poljima (ekonomija, odgojne znanosti) tako da se djelatnost povezuje u nastavnoj i istraživačkoj djelatnosti. Odjeli su strukturirani uvažavajući znanstvene i druge kriterije, ali i specifičnosti akademskoga i društvenoga konteksta Sveučilišta.

Sveučilište se organizira po principu integrirane strukture, primjenjujući odjelski tip organizacije sa zajedničkim službama, što omogućuje efikasan i kvalitetan način ostvarenja misije, ciljeva i strategije razvoja.

Fakulteti i Akademija

Ostale sastavnice
Studiji pri sveučilištu: