Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za partnerstvo i projekte

Ured za partnerstvo i projekte upravlja i koordinira aktivnostima usmjerenim ka razvoju i internacionalizaciji Sveučilišta. Djelokrug aktivnosti se dijeli na tri osnovna područja:

  • Međunarodna partnerstva
  • Međunarodna mobilnost studenata i zaposlenika
  • Međunarodni projekti.

Međunarodna partnerstva

Međunarodna partnerstva podrazumijevaju planiranje i razvoj mreže međunarodnih partnerstva sa institucijama i udruženjima sličnih razvojnih smjernica i znanstveno istraživačkog interesa. Ured organizira, savjetuje i administrira kompletan proces sklapanja međunarodnih sporazuma. Sveučilište trenutno bilježi preko 150 Erasmus+ međusveučilišnih sporazuma i preko 50 bilateralnih sporazuma sa institucijama unutar i izvan Europske unije.

Međunarodna mobilnost studenata i zaposlenika

Programi međunarodne mobilnosti studenata i zaposlenika osnovna su poluga razvoja međunarodne suradnje i internacionalizacije Sveučilišta. Ured pruža kompletnu administrativno savjetodavnu i organizacijsku podršku za sve odlazne i dolazne mobilnosti na Sveučilištu poglavito kroz programe Erasmus+ i Ceepus. Ured je tijekom 2020. godine zaokružio desetogodišnji ciklus programa međunarodne mobilnosti te kroz iste ostvario preko 180 odlaznih studentskih mobilnosti, više od 200 odlaznih mobilnosti osoblja, a izniman rast bilježi dolazna studentska mobilnost sa preko 300 mobilnosti od čega se najveći rast bilježi zadnje četiri godine.

Mobilnost na Sveučilištu moguće je ostvariti kroz projekte Erasmus+ i CEEPUS program.

Službena Facebook stranica o međunarodnoj suradnji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Međunarodni projekti

Programi međunarodne mobilnosti čine okosnicu procesa internacionalizacije Sveučilišta na koju se nadograđuju i istu dodatno oplemenjuju međunarodni projekti. Ured planira, razvija, upravlja i koordinira međunarodnim projektima stručnog i znanstvenog karaktera pri čemu pruža savjetodavnu i administrativnu podršku znanstvenicima, umjetnicima i suradnicima prilikom procesa prijava, provođenja i zatvaranja međunarodnih projekata. Trenutno Ured aktivno sudjeluje na provođenju tri Erasmus+ KA2 projekta, kao partner i kao glavni koordinator.

Ured provodi program „Obzor 2020.“/ Obzor Europa čime  doprinosi ostvarenju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija te izgradnji Europskog istraživačkog prostora. Ured administrativno pomaže istraživačima u pripremi i provedbi projekata i komunikaciji s nacionalnim i europskim upravljačkim tijelima programa. Uspješno je dovršen projekt Techno-Past Techno-Future u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a u tijeku je projekt Integrating Diversity in the European Union.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u potpunosti prihvaća inicijativu Europske komisije te preporuke i načela Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača u okviru programa EURAXESS. Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača su dokumenti od iznimne važnosti koje će pridonijeti zapošljavanju visoko kvalificiranih istraživača te pridonijeti uspostavi motivirajuće radne okoline za istraživače.


Obavijesti Ureda za partnerstvo i projekte