Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studentski pravobranitelj

Kontakt

E-mail:

Studentski pravobranitelj

  • Ira Božić

Mandat traje do 30. rujna 2024. godine

O studentskom pravobranitelju

Projekt uvođenja studentskoga pravobranitelja počeo je 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osmislili su ga studenti koji su tada djelovali u studentskoj udruzi sociologa „Diskrepancija“. Punih je šest godina bilo potrebno da projekt pravobranitelja dođe od ideje do zakonske regulative. Godine 2007. postao je dijelom novoga Zakona o Studentskom zboru i studentskim udrugama. Tim je zakonom određeno da svaki fakultet mora izabrati po najmanje jednoga studentskog pravobranitelja. Studentskoga pravobranitelja izabire Studentski zbor na mandat od godinu dana, a ista se osoba na to mjesto može izabrati najviše dva puta. 

Budući da još ne postoji pravilnik o radu studentskoga pravobranitelja, jedina su prava i obveze one koje su definirane u Članku 17. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim udrugama. Naime, prema spomenutomu članku, pravobranitelj prima pritužbe studenata i raspravlja s nadređenim tijelima o pojedinom problemu. Savjetuje studente kako da ostvare svoja prava. Posreduje pri rješavanju eventualnih problema ili kršenja prava studenata. Može sudjelovati u stegovnim postupcima koji uključuju studente. Prilikom rješavanja tih problema pravobranitelj komunicira vertikalno prema postojećoj hijerarhiji na Sveučilištu, tj. od profesora do rektora. Za sada to su samo opće smjernice koje služe kao temelj djelovanja studentskoga pravobranitelja. Kada na svim sveučilištima u Hrvatskoj budu izabrani, zakonom predviđeni, pravobranitelji, počet će izrada konkretnoga pravilnika. 

Uza sva nabrojena prava i obveze, pravobranitelj može savjetovati i sveučilišna tijela u mogućnostima izmjena postojećih akata u svrhu poboljšanja nastavnoga procesa ili administrativnih poslova na Sveučilištu. Kako se svakodnevno susreće s problemima studenata na svim odjelima, vrlo je dobro upoznat s problemima koji se javljaju u praksi. Prisutnost studentskoga pravobranitelja na sveučilištu veoma je korisno jer uvelike pomaže studentima, ali i administraciji.


Obavijesti Studentskog pravobranitelja