Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti projekta WILLIAM

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Sveučilište u Puli recenziralo...
U okviru radnog paketa dva "WP2: Smjernice i protokoli za dolaze studente i sigurnost" Sveučilište Jurja Dobrile u Puli recenziralo je dva izraelska sveučilišta: College of Management Academic Studies (COLMAN) i Kinneret Academic College. Voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte dr. sc. Ivona Peternel vodila je postupak “peer-review-a”  koji se sastojao od postupka ocjenjivanja smjernica i protokola za dolazne studente. Cjelokupni process sastojao se od samoprocjena procesa izraelskih visokoobrazovnih institucija (uz kontrolni popis i samorefleksiju procesa); stručne ocjene partnerskih institucija EU-a  te sažetog izvještaja  tima za upravljanje kvalitetom. 

Održan „Safety and Security of...
U okviru William projekta 3. ožujka je održan „Safety and Security of International Students Zoominar“ u organizaciji projektnih partnera. Cilj ovog online događaja bio je kreirati sustav podrške za međunarodne studente budući da je njihova sigurnost bitan temelj internacionalizacije. Protekla godina u pandemijskim uvjetima je dodatno ukazala na važnost ove teme.

Održan online konzorcijski sastanak u...
U okviru Erasmus+ projekta William, održan je online virtualni partnerski sastanak. Prva tema sastanka bile su aktivnosti u okviru upravljanja projektom kao i nužne aktivnosti u domeni socijalne integracije. Predstavljena su i ažuriranja na web stranici projekta, kao i dostupni alati razvijeni u okviru projekta. Prezentirane su i nužne izmjene budžeta i realokacije zbog utjecaja pandemije koronavirusa  na dinamiku i realizaciju projektnih aktivnosti. 

Održan konzorcijski i monitoring...
U okviru William projekta 23. rujna održan je online partnerski konzorcijski i monitoring sastanak. Partneri su tom prilikom raspravljali o stanju radnih paketa te budućim planiranim aktivnostima, posebice u kontekstu epidemiološke situacije s koronavirusom.

U okviru projekta William održane su trodnevne virtualne radionice, obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, putem servisa Zoom i Adobe Connect. Prvu radionicu na temu interkulturalne dimenzije internacionalizacije kod kuće vodila je dr. sc. Ivona Peternel, voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte. Tom se prilikom razvila rasprava o kulturološkim razlikama u komunikaciji međunarodnih sveučilišta sa studentima i osobljem. Centralne  teme bile su i važnost poznavanja različitih kultura i običaja prilikom rada na međunarodnim projektima. Kroz primjere su predstavljene tri dimenzije interkulturalnog: ekonomska, socijalna i geografska.

Projekt WILLIAM nastavlja sa planiranim aktivnostima. Dr.sc. Ivona Peternel sudjelovala je u virtualnom sastanku sa predstavnicima ustanova Tel Hai College iz Izraela i Management Center Innsbruck iz Austrije. Sastanak je proveden sa ciljom organizacije virtualnih radionica za izraelske partnere u trajanju od 60-90 minuta koje će biti polazišna točka za održavanje fizičkih radionica u budućnosti. Fokus radionica je interkulturalni aspekt koncepta internacionalizacije sveučilišta te procedure i protokoli prihvata stranih studenata.

U okviru Erasmus+ projekta WILLIAM, 4. svibnja je održan međunarodni virtualni sastanak partnerskog konzorcija. Voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte dr. sc. Ivona Peternel i Kristina Hlavati Bertoncelj sudjelovale su u ime Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Pri Sveučilištu u Masaryku  u Brnu (Češka) je 9. i 10. prosinca 2019. godine održan projektni sastanak partnera Erasmus+ projekta „William“. Tom su prilikom prezentirane dosadašnje aktivnosti na projektu, uz dobrodošlicu članova Uprave Sveučilišta. Eksterna evaluatorica Elizabeth Colucci za William projekt predstavila je ključne podatke u tom području. 

Autor: Ivica Petrinić
Izraelski predstavnici projekta WILLIAM (Welcome to Israel! Learning & Leading „Internationalization at Home“: Assistance & Management tool) posjetili su Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u sklopu International Staff Week-a koji se održao od 27. do 30. svibnja 2019. godine. 

U periodu od 26. do 28. veljače 2019. održan je kick-off sastanak partnera na projektu Erasmus+ KA2, Capacity Building - WILLIAM - na kojemu su sudjelovali doc. dr. sc. Dean Sinković , prodekan za međunarodnu suradnju i odnose s gospodarstvom i dr. sc. Ivona Peternel , voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte. Serija sastanaka i radionica održana je na instituciji voditelju projekta, COLLMAN iz Izraela s glavnim ciljem upoznavanja partnera i definiranja ciljeva za prvu godinu rada. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković ugostit će izraelske partnere krajem svibnja kako bi prezentirali internacionalizaciju sveučilišta i načina rada virtualnih učionica.