O djelatniku

Hektor Privrat

Funkcija: voditelj Odjeljka za mrežnu i serversku infrastrukturu

Lokacija:
kabinet 5, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)
Telefon:
052/377-062
Telefon kućni:
262
Katedra/služba :
Sveučilišni računski i informacijski centar