Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Korištenje Google Workspace alata

Google analitika je usluga web analitike koju nudi SRIC za pojedine usluge na webu a koja prati i izvješćuje o prometu web stranice, broju posjetitelja, broju (ne)aktivnih korisnika usluga, načinu pristupa uslugama, platformama s kojih korisnici usluga pristupaju. Ovu uslugu mogu koristiti djelatnici (uprava) koji imaju obvezu izvještavati o aktivnostima djelatnika i studenata. Moguće je dobiti podatke o:

  • broju studenata koji pristupaju službenom mailu i prate službene obavijesti
  • broju studenata koji su (ne)aktivni na Studentskom Intranetu
  • broju djelatnika koji pristupaju službenom mailu, kolaborativnim grupama i drugim alatima i prate službene obavijesti
  • broju djelatnika koji su (ne)aktivni na Intranetu djelatnika
  • broju prijavljenih incidenata iz područja sigurnosti u Google Workspace okruženju
  • broju riješenih incidenata iz područja sigurnosti u Google Workspace okruženju
  • dostupnosti usluga na razini mjeseca za alate iz Google Workspace okruženja
  • druge specifičnosti pojedinih alata iz Google Workspace okruženja

Analitika se izrađuje na razini semestra i akademske godine.