Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pristup Eduroam mreži

Bežična mreža Eduroam

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@srce.hr

 

Pristup internetu kad niste na UNIPU

Bežična mreža Eduroam

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@srce.hr

Pristup Internetu od kuće ili stana

Pristup pojedinačnih korisnika CARNET mreži

URL: http://www.carnet.hr/studenti/pristup_internetu

U sklopu svojih aktivosti Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet svim studentima omogućava uslugu povoljnijeg pristupa Internetu. Ovakav pristup omogućen je svim studentima koji imaju AAI@EduHr elektronički identitet. Studenti ostvaruju popust na usluge širokopojasnog, bežičnog i kabelskog Interneta

Usluge pristupa pojedinačnih korisnika razlikujemo po tehnologijama:

Više informacija pročitajte na stranicama CARNET-a.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@carnet.hr