Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pristup Eduroam mreži

Bežična mreža Eduroam

 • dostupna na području većine UNIPU-a
 • detaljne upute: http://www.eduroam.hr
 • instalacija: http://installer.eduroam.hr
  • Vrsta šifriranja treba biti 802.1x EAP
  • EAP metoda je TTLS
  • 2. faza provjere autentičnosti je PAP
  • CA certifikat: Nemoj potvrditi

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@srce.hr

 

Pristup internetu kad niste na UNIPU

Bežična mreža Eduroam

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@srce.hr

Pristup Internetu od kuće ili stana

Pristup pojedinačnih korisnika CARNET mreži

URL: http://www.carnet.hr/studenti/pristup_internetu

U sklopu svojih aktivnosti Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet svim studentima omogućava uslugu povoljnijeg pristupa Internetu. Ovakav pristup omogućen je svim studentima koji imaju AAI@EduHr elektronički identitet. Studenti ostvaruju popust na usluge širokopojasnog, bežičnog i kabelskog Interneta.

Više informacija pročitajte na stranicama CARNET-a.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@carnet.hr