Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Provjera autentičnosti radova - PlagScan

Turnitin - programska podrška za djelatnike (od siječnja 2024.)

URL na stranici Srca: https://www.srce.unizg.hr/spa/turnitin-ustanove
URL aplikacije: Prijava u aplikaciju Turnitin

Turnitin softver je softver za analizu radova koja korisniku daje informaciju o tome koliki je postotak sadržaja nekog teksta identičan, odnosno sličan tekstovima iz drugih izvora. Radovi se uspoređuju sa sadržajima na internetu i bazama Turnitina. Moguće ga je koristiti u ulogama Student i Nastavnik. Upute o korištenju se nalaze na stranicama Srca i dostupne su putem ove poveznice: https://wiki.srce.hr/display/CEU/Turnitin%3A+upute+i+animacije. Ovaj softver se na Sveučilištu koristi od siječnja 2024. godine.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Pomoć: webmaster@unipu.hr

 

PlagScan - programska podrška za djelatnike (do kraja 2023.)

URL: https://www.plagscan.com/unipula_hr

PlagScan softver je softver za analizu radova koja korisniku daje informaciju o tome koliki je postotak sadržaja nekog teksta identičan, odnosno sličan tekstovima iz drugih izvora. Koristimo četiri izvora: 1. internet (Microsoft Bing tražilica i odabrane akademske internetske stranice) 2. vlastita baza (pretraživanje svih dokumenata ustanove i dokumenata korisnika) 3. publikacije i časopisi (uključeno preko 21.000 znanstvenih časopisa) 4. PlagScan baza (radovi pohranjeni u bazi softvera PlagScan uz prethodno odobrenje autora rada ili onoga koji je rad predao na analizu).

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Pomoć: webmaster@unipu.hr