Opcije pristupačnosti Pristupačnost

ISVU

Informacijski sustav visokih učilišta - ISVU razvojni je i pilot projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pokrenut početkom 2001. godine u sklopu programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

ISVU je rješenje za usklađenu informatizaciju svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. To je u prvom redu aplikacija za informatizaciju poslovanja sa studentima na jednom visokom učilištu koja omogućuje uređivanje baze podataka o studentima, nastavnicima, kolegijima, nastavnim planovima, upisima i ispitima. Uz to, aplikacija podržava standardne aktivnosti svakog visokog učilišta, kao što su upisi studenata, prijavljivanje ispita, unos ocjene na ispitu, izdavanje potvrda i uvjerenja te automatski generira zbirne izvještaje.

ISVU je i mrežno orijentiran sustav kojim se može uskladiti rad većeg broja visokih učilišta (npr. svih visokih učilišta nekog sveučilišta ili svih visokih učilišta u RH). Naime, sustav može osigurati jednoznačnu identifikaciju studenata, nastavnika, kolegija, odnosno nastavnih planova te razmjenu podataka između visokih učilišta, npr. u slučaju prelaska studenata ili posuđivanja nastavnika.

Treća razina korištenja ISVU jest grupiranje podataka s većeg broja visokih učilišta, tj. stvaranje skladišta podataka za potrebe sveučilišta ili Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Uz to, sustav će osigurati stvaranje jedinstvenog portala o visokoj naobrazbi u RH.

 

Pristup ISVU modulima

SRIC omogućuje pristupanje ISVU modulima za studente i djelatnike putem AAI@EduHr korisničkog identiteta. Napominjemo da je pristup moguć tek nakon što uz dobivene podatke o elektroničkom identitetu Ured za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje omogući pristup aplikacijama davanjem odgovarajućih dozvola. 

Više o modulima možete pročitati na stranicama Srca:

 

Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) & Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK)

Usluga Informacijska podrška studentskom standardu obuhvaća dva informacijska sustava. 

  • Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK) koji omogućuje identifikaciju studenta putem studentske iskaznice.
  • Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) koji omogućuje pravnim osobama pristup podacima radi provjere studentskih prava.

Sustav služi za odobravanje i evidenciju potrošnje sredstava za subvencioniranu prehranu studenata.

Više o modulu možete pročitati na stranicama Srca: