Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Merlin

Merlin - Sustav za e-učenje

URL: https://moodle.srce.hr/

Sustav za e-učenje Merlin omogućava nastavnicima, studentima i ustanovama u sustavu visokog obrazovanja izvođenje kolegija, koji se nalaze u redu predavanja pojedine ustanove, uz primjenu tehnologija e-učenja.

Merlin se temelji na sustavu otvorenog koda Moodle. Virtualno okruženje za e-učenje Merlin sastoji se od sustava za e-učenje Merlinsustava za webinare i e-portfolio sustava te je povezan sa sustavom ISVU (Informacijski Sustav Visokih Učilišta).

Za korištenje svih funkcija sustava, korisnik treba biti prethodno prijavljen s AAI@EduHr elektroničkim identitetom. 

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Merlin je sustav za učenje na daljinu i online potporu nastavi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Dostupan je putem ove poveznice:

Namijenjen je studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Za pristup e-učenje stranicama kolegija potreban je AAI@EduHr elektronički identitet kojeg se može dobiti u Sveučilišnom računskom i informacijskom centru. Stjecanjem statusa studenta ili stupanjem u radni odnos, korisnici dobivaju elektronički identitet pomoću kojega pristupaju e-kolegijima. 

Sustav Merlin je povezan s drugim sustavima Sveučilišta (radi sinkronizacije podataka između LDAP imenika, ISVU, Quilt sustava i e-učenja). Sve promjene koje se evidentiraju u ISVU od strane nadležnih ureda dostupne su na e-učenju najkasnije nakon 24 sata (Ured za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje, Ured za upravljanje ljudskim resursima i stručno-administrativne poslove).

Nastavnici mogu na svojem osobnom web-profilu vidjeti jesu li im navedeni svi kolegiji na kojima rade, a ako neki kolegij nedostaje potrebno je javiti Uredu za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje da nastavnika uvedu kao nositelja/izvođača. Tek tada će se kolegij, na osobnom web-profilu nastavnika, pojaviti na popisu kolegija, a na sustavu Merlin nastavnik će biti upisan s potrebnim dozvolama.

Osobni profili mogu biti i kontrola upisanih podataka za djelatnike jer putem osobnog profila djelatnici mogu vidjeti koje dozvole imaju i koji kolegiji su im dostupni na e-učenju. 

Arhiva omogućuje pristup kolegijima u prošlim akademskim godinama i prebacivanje materijala u nove kolegije. 

Sa svi pitanjima o Merlinu (kolegiji, podaci o izvođačima, nositeljima, studentima i sl.) obratite se administratoru za Merlin na adresu e-ucenje@unipu.hr ili ako se radi o sastavnici Sveučilište pišite na adresu institucijskog administratora na vašoj sastavnici. Informacije o institucijskim na sastavnicama su dostupne na Intranetu Sveučilišta

Za Merlin je dostupna i mobilna aplikacija. Upute o načinu korištenja mobilne aplikacije se nalaze ovdje:

  • https://www.srce.unizg.hr/ceu/merlin

Merlin nije u nadležnosti SRIC-a a podršku za Merlin možete dobiti na način opisan na Intranetu djelatnika na ovoj poveznici: