Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Google Workspace

Gmail - Elektronička pošta (Google Workspace)

URL: http://mail.google.com/a/unipu.hr

Službena adresa e-pošte svih djelatnika je oblika ime.prezime@unipu.hr, za studente oblika ime.prezime@student.unipu.hr. Svu službenu komunikaciju obavezno upućujte s ove adrese kako bi vas mogli ispravno prepoznati. U poruci navedite i vaš JMBAG kako bi vam mogli brže pomoći odgovoriti na postavljeno pitanje. Osim za poštu poslužitelj je moguće koristiti i za pohranu svih ostalih podataka koje ova tehnologija omogućava. Sve svoje dostupne adrese možete provjeriti ovdje: https://myaccount.google.com/personal-info

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka (bez nastavka unipu.hr)

Oblik adrese e-pošte: ime.prezime@unipu.hr ili ime.prezime@student.unipu.hr

Pomoć: helpdesk@unipu.hr

 

Kolaborativne grupe za djelatnike (Google Workspace)

URL: https://groups.google.com/a/unipu.hr

Kolaborativni inbox način je za grupno komuniciranje e-poštom. Uključivanjem korisnika u neku kolaborativnu grupu omogućeno je da slanjem elektronske pošte na jednu e-mail adresu istovremeno tu poruku distribuira velikom broju osoba koje su također članovi iste kolaborativne grupe. Kolaborativne grupe mogu biti otvorene i zatvorene, pa komunikaciju možemo usmjeravati prema djelatnicima ili prema vanjskim korisnicima usluga. Prednosti kolaborativnih grupa su jednostavnija komunikacija, dostupnost povijesti razgovora neovisno o promjenama članova kolaborativnih grupa, mogućnosti upravljanja sadržajima, označavanje poruka i efikasnije korištenje sustava. Sastavnice Sveučilišta mogu imati više kolaborativnih grupa i djelatnici mogu biti uključeni u više kolaborativnih grupa. Za pristup nisu potrebni posebni korisnički podaci jer im se pristupa putem osobnog korisničkog računa. Kolaborativnim inboxima administrira SRIC. Sve promjene članova i upite možete slati putem adrese webmaster@unipu.hr.

Pomoć: webmaster@unipu.hr

 

Google Workspace - programska podrška za studente i djelatnike

URL za djelatnike: http://mail.google.com/a/unipu.hr
URL za studente: https://mail.google.com/a/student.unipu.hr

Svi studenti našeg Sveučilišta imaju mogućnost korištenja aplikacija iz alata Google Workspace. Prije svega Google Workspace koristimo za primanje i slanje e-pošte, vođenje dijeljenih i osobnih kalendara, dijeljenje sadržaja u mapama i diskovima u oblaku, e-učenje, grupni rad, korištenje kolaborativnih inboxa za urede i komunikaciju s vanjskim dionicima, pripremu i razmjenu materijala na e-učenju, izradu anketnih upitnika, online sastanke, objavu video sadržaja na YouTube kanalima sastavnica, kreiranje i objavu foto albuma na stranicama Sveučilišta i sastavnica. Svim studentima omogućeno je korištenje e-pošte na domeni student.unipu.hr, a koristi se za svu službenu komunikaciju unutar Sveučilišta. Djelatnicima je omogućeno korištenje istoga na domeni unipu.hr. 

Napomena: usluge se mogu koristiti samo u svrhu nastave za studente ili za obavljanje posla za djelatnike.

Više: webmaster@unipu.hr