Opcije pristupačnosti Pristupačnost

LDAP imenički servis

Informacije o LDAP imeničkom servisu

LDAP imenički servis uključuje

  • prikupljanje informacija pohranjenih u imeniku
  • softversku podršku čuvanja informacija 
  • softversko pristupanje informacijama u ime korisnika i pregledavanje pohranjenih podataka
  • hardversku podršku poslužitelju
  • mrežnu infrastrukturu na strani klijenta i servera
  • definiranje i provođenje sigurnosnih pravila pristupa imeničkom servisu

AAI@EduHr elektronički identiteti se temelje na distribuiranom sustavu imenika utemeljenih na LDAP tehnologiji. To je sustav distribuiranog imenika koji jasno definira odgovarajuću imeničku shemu. Za potrebe AAI@EduHr infrastrukture definirane su dvije imeničke sheme, hrEduPerson (za podatke o osobama) i hrEduOrg (za podatke o ustanovama). SRIC vodi brigu o podacima pohranjenim u LDAP imeniku i nadzire njihovo distribuiranje prema aplikacijama koje su kao digitalne usluge dostupne studentima i djelatnicima.