Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Informacijski sustavi

AAI@EduHr

Informacije koje možete dobiti:

 • Što je AAI@EduHr?
 • Tko ima pravo na elektronički identitet?
 • Kako koristiti elektronički identitet?

AAI@EduHr

Istražite web SRIC-a i saznajte nove informacije o AAI@EduHr elektroničkom identitetu.

Otvori

LDAP imenik

Informacije koje možete dobiti:

 • Informacije o imeničkim servisa?
 • Kako mogu koristiti ovu uslugu?
 • Kome je usluga namijenjena?

LDAP imenik

Istražite web SRIC-a i saznajte nove informacije o LDAP imeniku.

Otvori

Nastavnički portal

Informacije koje možete dobiti:

 • Što je nastavnički portal?
 • Kako mogu koristiti ovu usluga?
 • Kome je usluga namijenjena?

Istražite web SRIC-a i saznajte nove informacije o nastavničkom portalu.

Otvori

ISVU moduli

Informacije koje možete dobiti:

 • Što su ISVU moduli?
 • Kome je usluga dostupna?
 • Kako koristiti uslugu?
 • Gdje se nalaze informacije o ISVU modulima?

ISVU moduli

Istražite web SRIC-a i saznajte nove informacije o ISVU modulima.

Otvori

Mozvag

Informacije koje možete dobiti:

 • Informacije o Mozvag-u?
 • Kome je usluga dostupna?
 • Kako koristiti uslugu?
 • Gdje se nalaze informacije o Mozvag-u?

Mozvag

Istražite web SRIC-a i saznajte nove informacije o Mozvag-u.

Otvori

LDAP imenik

Istražite web SRIC-a i saznajte nove informacije o LDAP imeniku.

Otvori

Merlin

Informacije koje možete dobiti:

 • Informacije o Merlin-u?
 • Kome je usluga dostupna?
 • Kako koristiti uslugu?
 • Gdje se nalaze informacije o Merlin-u?

Merlin

Istražite web SRIC-a i saznajte nove informacije o Merlin-u.

Otvori

E-učenje

Informacije koje možete dobiti:

 • Kome je namijenjeno e-učenje?
 • Koji sadržaji su dostupni?
 • Gdje se nalaze informacije o e-učenju?

E-učenje

Istražite web SRIC-a i saznajte nove informacije o e-učenju.

Otvori