Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastavnički portal

Informacije o nastavničkom portalu

Modul Nastavnički portal dio je Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), namijenjen je nastavnom osoblju visokoškolskih ustanova pomoću kojeg je moguće evidentirati: 

 • tjedni plan nastave za predmete
 • opis predmeta, literaturu, ishode učenja te izvođače predmeta za pojedinu akademsku godinu 
 • grupe za nastavu studentima upisanim na pojedini predmet
 • održanu nastavu
 • ocjene pismenog i usmenog dijela ispita
 • zabrane potpisa iz određenog predmeta
 • diplomske ili završne zadatke
 • teme završnog/diplomskog zadatka
 • završne/diplomske zadatke
 • odluke o izboru teme, mentora, predmeta

Također, moguće je pregledavati:

 • preduvjete predmeta
 • popise studenata na predmetima
 • stanje studenata po predmetima
 • popise studenata po ispitnim rokovima
 • popise studenata po statusima bitnim za završetak studija
 • rezultate anketa
 • popise studenata poslijediplomskih studija kojima je prijavljeni korisnik mentor, tutor ili dodijeljen po nekoj drugoj dužnosti
 • popise radnih tijela u kojima je prijavljeni korisnik član ili predsjednik

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli omogućuje djelatnicima pristup nastavničkom portalu putem usluge AAI@EduHr. Svi djelatnici koji imaju korisnički identitet i sudjeluju u nastavnom procesu imaju pristup nastavničkom portalu. SRIC će omogućiti pristup uslugama, ali za direktni pristup nastavničkom portalu, djelatnici trebaju dobiti i dozvole za pojedine kolegije. Dozvolu za svaki pojedini kolegij daje Ured za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje.

Pristup nastavničkom portalu je moguć najkasnije 24 sata nakon što Ured za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje dodijeli odgovarajuće dozvole na kolegijima. Poveznica za pristup je sljedeća:

 

Nastavnički portal - prijava tema završnih i diplomskih radova, završnih koncerata

Modul za evidentiranje tema završnih radova dostupan je putem Nastavničkog portala na sljedećoj poveznici:

Za prijavu koristite AAI@EduHr elektronički identitet.

Za evidentiranje teme završnog rada potrebno je:

 1. Prijaviti se u Nastavnički portal
 2. Odabrati opcije Završetak studija - Teme
 3. Kliknuti na gumb Nova tema
 4. Odabrati podatke u ponuđenim poljima
 5. Upisati naziv teme na hrvatskom i engleskom jeziku
 6. Odabrati studijski program na koji se odnosi tema
 7. Potvrditi unos

Nakon toga su teme dostupne studentima za odabir putem studomata.

Upute o korištenju Nastavničkog portala (Unos tema) dostupne su ovdje:

Cilj modula je pojednostaviti razmjenu podataka, smanjiti prostor za pogreške i ubrzati dostupnost informacija o temama završnih radova studentima i članovima povjerenstava.