Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Podrška

Tehnička podrška u dvoranama i uredima

Informacije koje možete dobiti:

  • Što obuhvaća ovu uslugu? 
  • Kako korisititi uslugu?
  • Kome je usluga namijenjena?

Tehnička podrška u dvoranama i uredima

Istražite web SRIC-a i saznajte nove informacije o tehničkoj podršci u dvoranama i uredima.

Otvori

Savjetodavna podrška

Informacije koje možete dobiti:

  • Što je savjetodavna podrška SRIC-a?
  • Tko može koristiti uslugu savjetodavne podrške?

Savjetodavna podrška

Istražite web SRIC-a i saznajte nove informacije o savjetodavnoj podršci.

Otvori

Središnja podrška korisnicima

Informacije koje možete dobiti:

  • Što je središnja podrška korisnicima?
  • Tko može koristiti uslugu središnje podrške korisnicima?

Središnja podrška korisnicima

Istražite web SRIC-a i saznajte nove informacije o središnjoj podršci korisnicima.

Otvori