Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Tehnička podrška u dvoranama i uredima

Informacije o tehničkoj podršci

SRIC daje informatičku podršku radu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i svim njegovim Sastavnicama, kako bi se osigurao pouzdan rad poslužitelja, internetskih servisa i aplikacija za potrebe rada djelatnika. Jedna od zadaća SRIC-a je i osiguravanje korištenja osobnih računala i druge informatičke opreme na lokacijama Sastavnica. 

Za potrebe Sveučilišta SRIC obavlja poslove vezane uz razvoj i održavanje informacijskih sustava i aplikacija, što obuhvaća sljedeće standardne aktivnosti:

  • razvijati i unapređivati informacijske servise za potrebe Sveučilišta
  • uvoditi nove sustave u poslovne procese gdje se pokaže potreba
  • sudjelovati u definiranju potreba Sveučilišta vezanih uz primjene ICT tehnologija
  • sudjelovati u povezivanju postojećih sustava radi unaprijeđenja poslovnih procesa
  • osigurati redovito održavanje informacijskih sustava i aplikacija koje je za potrebe Sveučilišta
  • omogućiti korištenje standardnih kolaboracijskih alata u redovitim aktivnostima Sveučilišta
  • pružati tehničku podršku za redoviti rad djelatnika u uredima i dvoranama
  • osigurati IT opremu za nastavne i druge procese

 

Napomena

SRIC pruža tehničku podršku događanjima na Sveučilištu. Tehnička podrška podrazumijeva osiguravanje tehničke opreme i pripremu opreme za funkcioniranje u skladu s potrebama. Tehnička podrška događanjima ne podrazumijeva djelatnika SRIC-a koji bi bio prisutan na događanjima. Za IT stručnjaka koji će nadzirati aktivnosti tijekom samog događaja, organizator treba osigurati osobu.

SRIC pruža tehničku podršku za provedbu projektnih aktivnosti koje su planirane, izrađene i koordinirane s predstavnicima SRIC-a i za one tehničke komponente projektnih aktivnosti koje su predviđene financijskim dijelom proračuna.