Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Google analitika

Google analitika je usluga web analitike koju nudi SRIC za pojedine usluge na webu a koja prati i izvješćuje o prometu web stranice, načinu pristupa uslugama, platformama s kojih korisnici usluga pristupaju. Ovu uslugu mogu koristiti djelatnici (uprava) koji imaju obvezu izvještavati o aktivnostima na webu, za potrebe upisa i kreiranje strategija. Moguće je dobiti podatke o:

  • broju klikova na pojedinim web stranicama
  • tehnologijama pomoću kojih se pristupa web sadržajima
  • drugim parametrima za potrebe razvoja upisnih strategija

Analitika se izrađuje na razini kalendarske godine.