Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja

AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Glavna zadaća infrastrukture je omogućiti upravljanje elektroničkim identitetima te njihovu uporabu za pristup mrežnim i mrežom dostupnim resursima. Pružatelj usluge je SRCE (Sveučilišni računski centar u Zagrebu). Sustav AAI@EduHr za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli je realiziran uporabom LDAP imenika kroz aplikaciju za održavanje sadržaja imenika domene unipu.hr. Djelatnici Sveučilišnog računskog i informacijskog centra (SRIC), upravljaju podacima i brinu oko pristupa uslugama putem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.

Od 2022. godine uspostavljena je veza LDAP-ISVU te je time omogućeno kvalitetnije i sigurnije upravljanje podacima. Elektronički identiteti se održavaju kroz ISVU za studente i djelatnike te je time proces dobivanja elektroničkih identiteta ubrzan i automatiziran. 

Nakon stjecanja statusa studenta ili stupanja u radni odnos na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, korisnici dobivaju svoje elektroničke identitete. Promjene i pregled podataka mogu izvršavati u svako trenutku putem aplikacije za održavanje sadržaja imenika domene unipu.hr na ovoj poveznici: http://bing.unipu.hr/ldap/user/index.php.

Za korisnike usluge je važno napomenuti da trebaju brinuti oko sigurnosti svojih podataka i redovito mijenjati lozinku putem ove poveznice: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/. Također je potrebno voditi brigu i oko ispravnosti podataka koji su upisani a mogu se provjeriti ovdje: https://moj.aaiedu.hr/. Više informacija o usluzi je dostupno na stranicama SRCA i na sljedećim poveznicama: 

 

Namjena: pristup uslugama Sveučilišta kao što su ISVU, CAP, Eduroam, UNIPU web (Quilt), E-učenje (Moodle), Google Workspace, MS Teams

Kako preuzeti podatke o elektroničkom identitetu?
Nije potrebno tražiti podatke o elektroničkom identitetu u ime djelatnika jer ih moraju preuzeti osobno. Postupak je automatiziran što znači da čim djelatnik bude evidentiran u ISVU, kreiraju mu se podaci o elektroničkom identitetu i dostavljaju isključivo djelatniku za koga se izrađuju podaci. Dok djelatnik nije upisan u ISVU ne može dobiti podatke i ne može pristupati uslugama Sveučilišta.

Studenti dobivaju podatke o elektroničkom identitetu prilikom upisa na studijske programe nakon što su evidentirani u ISVU.

Korisničko ime (username, AAI@EduHr login):

  • korisničkaoznaka@unipu.hr (nije riječ o adresi e-pošte)
  • primjer: studentica Iva Ivić ima AAI@EduHr login iivic@unipu.hr

Lozinka (password, zaporka):

Privremenu lozinku obvezno trebate što prije promijeniti kako biste mogli koristiti usluge.

NAPOMENA:

AAI@EduHr podaci o elektroničkom identitetu za studente su aktivni samo tijekom studija odnosno dok korisnik ima status aktivnog studenta. Po prestanu statusa aktivnog studenta korisnički računi na UNIPU uslugama se deaktiviraju i potom brišu. Sve svoje podatke trebate čuvati i pohraniti na mjesto gdje će vam biti dostupni i nakon deaktivacije i brisanja podataka o AAI@EduHr elektroničkom identitetu.

AAI@EduHr podaci o elektroničkom identitetu za djelatnike su aktivni samo tijekom radnog odnosa (radni odnos, vanjski suradnik,...) odnosno dok korisnik ima status zaposlene osobe na Sveučilištu. Po prestanku statusa aktivno zaposlene osobe na Sveučilištu elektronički identiteti na UNIPU uslugama se deaktiviraju i potom brišu. Sve svoje podatke trebate čuvati i pohraniti na mjesto gdje će vam biti dostupni i nakon deaktivacije i brisanja elektroničkog identiteta.

 

Ako niste djelatnik a upisani ste znanstvenik u Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske pročitajte više o tome na ovoj poveznici:

Certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr

Kako bi se osigurala kvaliteta i sigurnost, redovito se jednom godišnje provodi Certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr. U 2022. godini je provedeno certificiranje ustanove koju je odradio SRIC i time je dobiven certifikat o usklađenosti s normama AAI@EduHr za 2022. godinu.

Više informacija o certificiranju se može pronaći ovdje:


Certificiranje matičnih ustanova