Upute

Upute za nastavnike i zaposlenike sveučilišta nalaze se na intranetu:

Oblik korisničkog imena: iprezime@unipu.hr

Pomoć: helpdesk@unipu.hr