Opcije pristupačnosti Pristupačnost

PRONAĐI

Novosti

Kontakte

INFORMACIJE ZA

Zaposlenike

Studente

KORISNE POVEZNICE

E-učenje

Pomoć

Webmail

O uslugama

INFORMACIJE O

O uslugama

Informacijski sustavi

ISVU (Studomat) i AAI autorizacija

URL: http://www.isvu.hr/

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) projekt je Ministarstva znanosti i tehnologije (MZT) kao dio programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. ISVU je mrežno orijentirani modularni sustav za obradu podataka i komunikaciju različitih služba i odjela unutar visokog učilišta. Sve više visokih učilišta u Hrvatskoj usvaja i primjenjuju ISVU. Razvoj programske podrške za ISVU povjeren je Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, a redovito funkcioniranje sustava osigurava Sveučilišni računski centar (SRCE) u Zagrebu.

Važan dio sustava ISVU je aplikacija Studomat koja omogućava ispis raznih potvrda za studente.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: 

Više informacija o obliku korisničkog imena za AAI pogledajte ovdje.

CAP - Studentska prehrana

URL: https://www.cap.srce.hr/

Izvještavanje studenata o korištenju subvencionirane studentske prehrane.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: cap@srce.hr

Nastavnički portal

URL: https://www.isvu.hr/nastavnici/

Nastavnički portal je modul koji omogućava rad s podacima o nastavi, ispitima, završetku studija i rezultatima anketa. Više o modulu i opcijama koje nudi možete pronaći u ISVU uputama koje su dostupne ovdje: https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=69501519

Sukladno dozvolama koje su za vas evidentirane u sustavu od strane djelatnika Ureda za studente i obrazovne programe, omogućen vam je rad s podacima ili pregled podataka. Nastavnički portal povezan je s modulima Studiji i studenti, Poslijediplomski studiji, Ispiti i Studomat pa se svaka izmjena podataka evidentirana kroz Nastavnički portal preslikava u navedene module i obrnuto. Time je omogućeno jednostavnije i brže evidentiranje, pronalaženje podataka i upravljanje podacima.

Više informacija o pristupu možete zatražiti putem ove adrese: ured-za-studente@unipu.hr

UNIPU web (Quilt CMS)

URL: http://www.unipu.hr/

Quilt CMS (Content Management System) je sustav koji je u potpunosti izrađen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a osnovna namjena mu je upravljanje javnim i internim sadržajima Fakulteta.

Nakon prijave u sustav, dostupne su stranice "Studentski intranet" koje sadrže:

  • sve važne obavijesti i informacije te dokumenti za upisane kolegije,
  • medij komunikacije nastavnika i svih službi Sveučilišta.

Objavom informacije na studentskom intranetu svi se studenti smatraju obaviještenima.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Pomoć: webmaster@unipu.hr

Više informacija o točnom obliku korisničkog imena za AAI pogledajte ovdje.

Evidencija održane nastave (Quilt CMS)

URL: https://intranet.unipu.hr/intranet/evidencija_nastave

Evdeincija nastave je modul koji djelatnicima omogućuje evidentiranje održane nastave. Moguće je pregledavati upisane podatke, preuzimati izvješća i nadgledati rad djealtnika. Dekanima i prodekanima, te ovlaštenim osobama je omogućeno pristupanje izvješćima o održanoj nastavi u .xlsx i .pdf formatu. 

Pomoć: webmaster@unipu.hr

Gmail - Elektronička pošta (Google Workspace)

URL: http://mail.google.com/a/unipu.hr

Službena adresa e-pošte svih djelatnika je oblika ime.prezime@unipu.hr, za studente oblika ime.prezime@student.unipu.hr. Svu službenu komunikaciju obavezno upućujte s ove adrese kako bi vas mogli ispravno prepoznati. U poruci navedite i vaš JMBAG kako bi vam mogli brže pomoći odgovoriti na postavljeno pitanje. Osim za poštu poslužitelj je moguće koristiti i za pohranu svih ostalih podataka koje ova tehnologija omogućava.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka (bez nastavka unipu.hr)

Oblik adrese e-pošte: ime.prezime@unipu.hr ili ime.prezime@student.unipu.hr

Pomoć: helpdesk@unipu.hr

Moodle LMS - Sustav za e-učenje

URL: https://e-ucenje.unipu.hr

Moodle je popularan i fleksibilan sustav za upravljanje učenjem (Learning management system). Danas se koristi u gotovo cijelom svijetu, a svoju popularnost najviše duguje filozofiji otvorenog koda i velikoj prilagodljivosti korisnicima. Raspoloživ je na brojnim jezicima, a hrvatski je dostupan već nekoliko godina.

Za korištenje svih funkcija sustava, korisnik treba biti prethodno prijavljen (logiran) na UNIPU web, odabrati željeni predmet i preko njega odabrati poveznicu za Moodle.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Pomoć: helpdesk@unipu.hr

PlagScan - programska podrška za djelatnike

URL: https://www.plagscan.com/unipula_hr

PlagScan softver je za analizu radova koja korisniku daje informaciju o tome koliki je postotak sadržaja nekog teksta identičan, odnosno sličan tekstovima iz drugih izvora. Koristimo četiri izvora: 1. internet (Microsoft Bing tražilica i odabrane akademske internetske stranice) 2. vlastita baza (pretraživanje svih dokumenata ustanove i dokumenata korisnika) 3. publikacije i časopisi (uključeno preko 21.000 znanstvenih časopisa) 4. PlagScan baza (radovi pohranjeni u bazi softvera PlagScan uz prethodno odobrenje autora rada ili onoga koji je rad predao na analizu).

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Pomoć: webmaster@unipu.hr

Kolaborativne grupe za djelatnike (Google Workspace)

URL: https://groups.google.com/a/unipu.hr

Kolaborativni inbox način je za grupno komuniciranje e-poštom. Uključivanjem korisnika u neku kolabortivnu grupu omogućeno je da slanjem elektronske pošte na jednu e-mail adresu istovremeno tu poruku distribuira velikom broju osoba koje su također članovi iste kolaborativne grupe. Kolaborativne grupe mogu biti otvorene i zatvorene, pa komunikaciju možemo usmjeravati prema djelatnicima ili prema vanjskim korisnicima usluga. Prednosti kolaborativnih grupa su jednostavnija komunikacija, dostupnost povijesti razgovora neovisno o promjenama članova kolaborativnih grupa, mogućnosti upravljanja sadržajima, označavanje poruka i efikasnije korištenje sustava. Sasavnice Sveučilišta mogu imati više kolaborativnih grupa i djelatnici mogu biti uključeni u više kolaborativnih grupa. Za pristup nisu potrebni posebni korisnički podaci jer im se pristupa putem osobnog korisničkog računa. Kolaborativnim inboxima administrira SRIC. Sve promjene članova i upite možete slati putem adrese webmaster@unipu.hr.

Pomoć: webmaster@unipu.hr

Google Workspace - programska podrška za studente i djelatnike

URL za djelatnike: http://mail.google.com/a/unipu.hr
URL za studente: https://mail.google.com/a/student.unipu.hr

Svi studenti našeg Sveučilišta imaju mogućnost korištenja aplikacija iz alata Google Workspace. Prije svega Google Workspace koristimo za primanje i slanje e-pošte, vođenje dijeljenih i osobnih kalendara, dijeljenje sadržaja u mapama i diskovima u oblaku, e-učenje, grupni rad, korištenje kolaborativnih inboxa za urede i komunikaciju s vanjskim dionicima, pripremu i razmjenu materijala na e-učenju, izradu anketnih upitnika, online sastanke, objavu video sadržaja na YouTube kanalima sastavnica, kreiranje i objavu foto albuma na stranicama Sveučilišta i sastavnica. Svim studentima omogućeno je korištenje e-pošte na domeni student.unipu.hr, a koristi se za svu službenu komunikaciju unutar Sveučilišta. Djelatnicima je omogućeno korištenje istoga na domeni unipu.hr. 

Više: webmaster@unipu.hr