Opcije pristupačnosti Pristupačnost

PRONAĐI

Novosti

Kontakte

Informacijski sustavi

ISVU (Studomat) i AAI autorizacija

URL: http://www.isvu.hr/

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) projekt je Ministarstva znanosti i tehnologije (MZT) kao dio programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. ISVU je mrežno orijentirani modularni sustav za obradu podataka i komunikaciju različitih služba i odjela unutar visokog učilišta. Sve više visokih učilišta u Hrvatskoj usvaja i primjenjuju ISVU. Razvoj programske podrške za ISVU povjeren je Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, a redovito funkcioniranje sustava osigurava Sveučilišni računski centar (SRCE) u Zagrebu.

Važan dio sustava ISVU je aplikacija Studomat koja omogućava ispis raznih potvrda za studente.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: 

Više informacija o obliku korisničkog imena za AAI pogledajte ovdje.

CAP - Studentska prehrana

URL: https://www.cap.srce.hr/

Izvještavanje studenata o korištenju subvencionirane studentske prehrane.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: cap@srce.hr

UNIPU web (Quilt CMS)

URL: http://www.unipu.hr/

Quilt CMS (Content Management System) je sustav koji je u potpunosti izrađen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a osnovna namjena mu je upravljanje javnim i internim sadržajima Fakulteta.

Nakon prijave u sustav, dostupne su stranice "Studentski intranet" koje sadrže:

  • sve važne obavijesti i informacije te dokumenti za upisane kolegije,
  • medij komunikacije nastavnika i svih službi Sveučilišta.

Objavom informacije na studentskom intranetu svi se studenti smatraju obaviještenima.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Pomoć: webmaster@unipu.hr

Više informacija o točnom obliku korisničkog imena za AAI pogledajte ovdje.

Webmail - Poslužitelj elektroničke pošte

URL: http://webmail.unipu.hr

Službena adresa e-pošte svih djelatnika i studenata oblika je ime.prezime@unipu.hr. Svu službenu komunikaciju obavezno upućujte s ove adrese kako bi vas mogli ispravno prepoznati. U poruci navedite i vaš JMBAG kako bi vam mogli brže pomoći odgovoriti na postavljeno pitanje. Osim za poštu poslužitelj je moguće koristiti i za pohranu svih ostalih podataka koje ova tehnologija omogućava.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka (bez nastavka unipu.hr)

Oblik adrese e-pošte: ime.prezime@unipu.hr

Pomoć: helpdesk@unipu.hr

Moodle LMS - Sustav za e-učenje

URL: https://e-ucenje.unipu.hr

Moodle je popularan i fleksibilan sustav za upravljanje učenjem (Learning management system). Danas se koristi u gotovo cijelom svijetu, a svoju popularnost najviše duguje filozofiji otvorenog koda i velikoj prilagodljivosti korisnicima. Raspoloživ je na brojnim jezicima, a hrvatski je dostupan već nekoliko godina.

Za korištenje svih funkcija sustava, korisnik treba biti prethodno prijavljen (logiran) na UNIPU web, odabrati željeni predmet i preko njega odabrati poveznicu za Moodle.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Pomoć: helpdesk@unipu.hr

PlagScan - programska podrška za djelatnike

URL: https://www.plagscan.com/unipula_hr

PlagScan softver je za analizu radova koja korisniku daje informaciju o tome koliki je postotak sadržaja nekog teksta identičan, odnosno sličan tekstovima iz drugih izvora. Koristimo četiri izvora: 1. internet (Microsoft Bing tražilica i odabrane akademske internetske stranice) 2. vlastita baza (pretraživanje svih dokumenata ustanove i dokumenata korisnika) 3. publikacije i časopisi (uključeno preko 21.000 znanstvenih časopisa) 4. PlagScan baza (radovi pohranjeni u bazi softvera PlagScan uz prethodno odobrenje autora rada ili onoga koji je rad predao na analizu).

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Pomoć: webmaster@unipu.hr

Distribucijske (mailing) liste za djelatnike

URL: http://lists.unipu.hr/

Distribucijske liste (engl. mailing lists) način su za grupno komuniciranje e-poštom. Uključivanjem ("pretplatom") u neku distribucijsku listu korisniku je omogućeno da slanjem elektronske pošte na jednu e-mail adresu istovremeno tu poruku distribuira velikom broju osoba koje su također članovi ("pretplatnici") te distribucijske liste. Sastavnice Sveučilišta mogu imati više mailing lista npr. za članove stručnog vijeća, za nastavnike, za zaposlenike u suradničkim zvanjima, za svo osoblje i sl. Konvencija za imenovanje lista je takva da prije kratkog naziva liste ide kratica sastavnice, npr. ffpu-osoblje, ili npr. fet-suradnici. Distribucijske liste administrira naša Služba (uključuje i isključuje pretplatnike), a korisnici mogu uključiti i moderiranje liste kada imenuju moderatora (ili više njih). Kod moderiranih lista poruke pretplatnika neće biti automatski proslijeđene na listu već ih odobrava moderator. 

Pomoć: webmaster@unipu.hr

Google Workspace - programska podrška za studente i djelatnike

URL za djelatnike: http://mail.google.com/a/unipu.hr
URL za studente: https://mail.google.com/a/student.unipu.hr

Svi studenti našeg Sveučilišta imaju mogućnost korištenja aplikacija iz alata Google Workspace. Prije svega Google Workspace koristimo za primanje i slanje e-pošte, vođenje dijeljenih i osobnih kalendara, dijeljenje sadržaja u mapama i diskovima u oblaku, e-učenje, grupni rad, korištenje kolaborativnih inboxa za urede i komunikaciju s vanjskim dionicima, pripremu i razmjenu materijala na e-učenju, izradu anketnih upitnika, online sastanke, objavu video sadržaja na YouTube kanalima sastavnica, kreiranje i objavu foto albuma na stranicama Sveučilišta i sastavnica. Svim studentima omogućeno je korištenje e-pošte na domeni student.unipu.hr, a koristi se za svu službenu komunikaciju unutar Sveučilišta. Djelatnicima je omogućeno korištenje istoga na domeni unipu.hr. 

Više: webmaster@unipu.hr