Opcije pristupačnosti Pristupačnost

PRONAĐI

Novosti

Kontakte

Internet na Sveučilištu

Bežična mreža Eduroam

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@srce.hr

Pristup internetu kad niste na UNIPU

Bežična mreža Eduroam

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@srce.hr

Pristup Internetu od kuće ili stana

Pristup Internetu za studente putem partnera - vodećih telekomunikacijskih tvrtki

URL: http://www.carnet.hr/studenti/pristup_internetu

U sklopu svojih aktivosti Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet svim studentima omogućava uslugu povoljnijeg pristupa Internetu. Ovakav pristup omogućen je svim studentima koji imaju AAI@EduHr elektronički identitet. Popis distributera se s vremenom nadopunjuje. Studenti ostvaruju popust na usluge širokopojasnog, bežičnog i kabelskog Interneta kod sljedećih distributera:

  • Mobile / Vipme / Homebox CARNet
  • SUPERCARNet 1D/2D/3D
  • DUO/TRIO.CARNet Plus
  • O2CARNet
  • Tele2CARNet
  • Stick2CARNet

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

Autorizacija: AAI@EduHr

Pomoć: helpdesk@carnet.hr