Opcije pristupačnosti Pristupačnost

PRONAĐI

Novosti

Kontakte

Korisnički računi

AAI@EduHr

Namjena: ISVU, CAP, Eduroam, UNIPU web (Quilt), E-učenje (Moodle)

Korisničko ime (username, AAI@EduHr login):

  • korisničkaoznaka@unipu.hr (nije riječ o adresi e-pošte)
  • primjer: studentica Iva Ivić ima AAI@EduHr login iivic@unipu.hr

Lozinka (password, zaporka):