Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Publikacije u izdanju Sveučilišta

 

Upite o kupnji publikacija poslati na mail: izdavastvo@unipu.hr

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli

Red.br. publikacije

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Napomena

1.FET/2001.

EKONOMSKA GLOBALIZACIJA I RAZVOJ U MALIM ZEMLJAMA EUROPE

ur. Lovre Božina, Denisa Krbec

2001.

50,00 kn

nije raspoloživo

2.FET/2005.

ABORIGINI U AUSTRALSKOJ KNJIŽENOSTI

a. Moira Kostić-Bobanović

2005.

50,00 kn

nije raspoloživo

3.FET/2006.

ESSAYS IN ECONOMIC PHILOSOPHY

a. Soumitra Sharma,Marinko Škare

2006.

30,00 kn

 

4.FET/2007.

ACCOUNTING FOR SMEs: MULTIDIMENSIONAL ASPECTS AND GLOBAL CHALLENGES

a. E. J. Bisam et al.

2007.

50,00 kn 

 

5/FET/2007.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS FOR SMEs: EMPIRICAL EVIDENCES FROM SMEs IN A COUNTRY IN TRANSITION AND A DEVELOPED COUNTRY FACING NEW CHALLENGES

a. Maria-Gabriella Bardarelli, Paola Demartini. Lorena Mošnja-Škare

2007.

80,00 kn

 

6/FET/2007.

RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAVI

a. Robert Zenzerović

2007

100,00 kn

digitalno izdanje je besplatno

7/FET/2007.

ZNANJE I KONKURENTNOST

ur. Marija Bušelić

2007

200,00 kn

nije raspoloživo

8/FET/2008.

ISTRA U KONTEKSTU JADRANSKIH KULTURA I TRADICIJA

ur. Giorgio Sinković

2008.

30,00 kn

 

9/FET/2008.

MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE

a. Danijela Križman Pavlović

2008.

150,00 kn

nije raspoloživo

10/FET/2008.

MONETARNA ANALIZA

a. Lovre Božina

2008.

354,00 kn

nije raspoloživo

11/FET/2008.

MONETARNA TEORIJA I POLITIKA

a. Lovre Božina

2008.

421,00 kn

nije raspoloživo

12/FET/2008.

NOVAC I BANKARSTVO

a. Lovre Božina

2008.

354,00 kn

nije raspoloživo

13/FET/2008.

MONETARNA ANALIZA, MONETARNA TEORIJA I POLITIKA, NOVAC I BANKARSTVO (komplet knjiga)

a. Lovre Božina

2008.

440,00 kn

nije raspoloživo

14/FET/2008.

PRAVNI ASPEKTI MONETARNE SUVERENOSTI

a. Marta Božina

2008.

186,00 kn

nije raspoloživo

15/FET/2009.

BANKARSKO PRAVO

a. Ljiljana Maurović

2009.

290,00 kn

nije raspoloživo

16/FET/2010.

FINANCIJE U VRTLOGU GLOBALIZACIJE

ur. Sandra Krtalić, Manuel Benazić 

2010.

80,00 kn

nije raspoloživo

17/FET/2011.

BUSINESS ENGLISH IN USE

a. Moira Kostić-Bobanović, Mauro Dujmović

2011.

50,00 kn

nije raspoloživo

18/FET/2011.

"ENTREPRENEURSHIP AND MACROECONOMIC MANAGEMENT:Reflections on the World in Turmoil" - CONFERENCE PROCEEDINGS VOL.1-3

ur. Kristina Afrić Rakitovac, Violeta Šugar, Vanja Bevanda

2011.

50,00 kn

 

19/FET/2011.

KLASTERI I GOSPODARSKI POTENCIJALI ISTARSKE ŽUPANIJE

a. Ines Kersan-Škabić,Kristina Afrić Rakitovac

2011.

150,00 kn

 

20/FET/2011.

MIKROEKONOMSKA ANALIZA TRŽIŠNE MOĆI I STRATEŠKOG PONAŠANJA PODUZEĆA

a. Soumitra Sharma,Daniel Tomić

2011.

100,00 kn

 

21/FET/2011.

OVLADAVANJE ENGLESKIM KAO DRUGIM I TREĆIM JEZIKOM: MOTIVACIJSKI ASPEKTI

a. Moira Kostić-Bobanović

2011.

50,00 kn

nije raspoloživo

22/FET/2011.

UVOD U EKONOMETRIJU (e-izdanje)

a. Alen Belullo

2011.

   

23/FET/2011

TOWARD GLOBAL GOVERNANCE

ur. Lovre Božina, Marli Gonan Božac,Sanda Krtalić

2011.

150,00 kn

 

24/FET/2012.

EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE (2012. g.)

a. Ines Kersan-Škabić

2012.

200,00 kn

nije raspoloživo

25/FET/2012.

FINANCIJE I MENADŽMENT U GLOBALNOJ EKONOMIJI

ur. Lovre Božina, Marli Gonan Božac, Dean Učkar

2012.

120,00 kn

 

26/FET/2012.

MARKETING CHALLENGES IN NEW ECONOMY - CD

ur. Danijela Križman Pavlović, Manuel Benazić

2012.

75,00 kn

nije raspoloživo

27/FET/2012.

MONETARNA EKONOMIJA

a. Lovre Božina

2012.

535,00 kn

 

28/FET/2013.

THE FUTURE OF ECONOMICS: BETWEEN RULES AND DISCRETION

ur. Marli Gonan Božac, Ivan Ribnikar

2013.

200,00 kn

 

29/FET/2014.

CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE "THE CHANGING ECONOMIC LANDSCAPE: ISSUES, IMPLICATIONS AND POLICY OPTIONS"

ur. Sanja Blažević, Dean Sinković, Ksenija Černe i Saša Stjepanović

2014.

0,00 kn

 

30/FET/2014.

MEĐUNARODNI TURIZAM 

a. Jasmina Gržinić

2014.

149,00 kn  

 

31/FET/2014.

SUVREMENI TRENDOVI U TURIZMU

a. Jasmina Gržinić, Vanja Bevanda

2014.

149,00 kn 

 

32/FET/2014.

TRŽIŠTE RADA - teorijski pristup

a. Marija Bušelić

2014.

100,00 kn

nije raspoloživo

33/FET/2014.

A HANDBOOK IN CHILDREN‘S LITERATURE

a. Mauro Dujmović, Ivana Bančić

2014.

100,00 kn

nije raspoloživo

34/FET/2014.

INFOOBOOK - Odabrani autorski i suautorski radovi 

a. Jusuf Šehanović

2014.

300,00 kn

 

35/FET/2014.

INFOBOOK - Odabrani autorski i suautorski radovi - CD

a. Jusuf Šehanović

2014.

100,00 kn

nije raspoloživo

36/FET/2014.

KULTURA TURIZMA

a. Mauro Dujmović

2014.

70,00 kn

nije raspoloživo

37/FET/2015.

CULTURAL TOURISM AND DESTINATION IMPACTS

ur. Jasmina Gržinić, Ksenija Vodeb

2015.

140,00 kn

 

38/FET/2015.

ZELENI MARKETING

a. Ariana Nefat

2015.

120,00 kn

 

39/FET/2015.

EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE (2015. g.)

a. Ines Kersan-Škabić

2015.

200,00 kn

 

40/FET/2015.

ENGLISH IN CULTURE AND TOURISM

a. Moira Kostić-Bobanović, Mauro Dujmović

2015.

100,00 kn

 

41/FET/2015.

EUROPSKO TURISTIČKO TRŽIŠTE I TRENDOVI RAZVOJA

a. Iva Slivar, Tea Golja

2015.

170,00 kn

nije raspoloživo

42/FET/2016.

ENGLISH GRAMMAR IN USE 

Moira Kostić-Bobanović i Maja Novak Lađarević

2016.

100,00 kn

nije raspoloživo

43/FET/2016.

THE EU ECONOMIC ENVIRONMENT POST-CRISIS: POLICIES, INSTITUTIONS AND MECHANISMS

Manuel Benazić, Marta Božina Beroš, Gabriella Gimigliano, Aleš Novak i Dean Učkar

2016.

250,00 kn

 
44/FET/2017. Kupovno ponašanje turista   Iva Slivar, Dražen Alerić i Uglješa Stankov 2017. 150,00 kn  
45/FET/2017. Suvremeni trendovi u međunarodnoj ekonomiji   Ines Kersan-Škabić 2017. 150,00 kn  
46/FET/2017. Ekonomska i monetarna unija nakon krize - odabrane teme Marta Božina Beroš 2017. 80,00 kn  
47/FET/2017. Models of valorisation of cultural heritage in sustainable tourism Kristina Afrić Rakitovac i Nataša Urošević 2017. 225,00 kn  
48/FET/2018. 3 Essays on Ancient Civilization Soumitra Sharma 2018. digitalno izdanje je besplatno  tiskano izdanje nije raspoloživo
49/FET/2018. Turizam i razvoj - rasprava o globalnim izazovima Jasmina Gržinić 2018. besplatno  
50/FET/2018.

Indoor camping

Roberta Kontošić Pamić,
Iva Slivar i 
Tamara Floričić

2018. besplatno  
51/FET/2018.

Wellness turizam i održiva turistička politika - koraci za dionike

 

Ivna Škoro i Jasmina Gržinić 2018. besplatno  
52/FET/2018.
Conference Proceedings of the 8th International Scientific Conference "Future World by 2050"
ur. Danijela Križman Pavlović, Morena Paulišić, Katarina Kostelić
2018. 200,00 kn nije raspoloživo
53/FET/2019. Turoperatori i hotelijeri u suvremenom turizmu Jasmina Gržinić i 
Tamara Floričić
2019. digitalno izdanje je besplatno  
54/FET/2019. Tourism education in an age of change ur. Jasmina Gržinić, Moira Kostić-Bobanović, David M. Currie 2019. 115,00 kn  
55/FET/2019.

English Grammar in Use, 3. izdanje

 

Moira Kostić-Bobanović, Maja Novak Lađarević 2019. 150,00 kn  
56/FET/2019. Strategije održivog marketinga Ariana Nefat 2019. 90,00 kn nije raspoloživo
57/FET/2019. Collaborative learning guidelines Tea Golja, Marlena Plavšić, Iva Slivar 2019. 0,00 kn  
58/FET/2019. Kulturna baština u turističkoj destinaciji, Vrednovanje i održivi menadžment  ur. Tamara Floričić, Barbara Floričić 2019. digitalno izdanje                        
59/FET/2019. Flexicurity and Corporate Social Responsibility: A Comparative Analysis of Labour Markets in Croatia and Slovenia

urednice: Marija Bušelić i Kristina Afrić Rakitovac

2019. 75,00 kn  
60/FET/2020. Turističke atrakcije - nastanak, razvoj, utjecaji, Priručnik za turizam  Jasmina Gržinić 2020. 140,00 kn nije raspoloživo
61/FET/2020. Conference Proceedings, 9 th International Scientific Conference “Tourism, Innovations and Entrepreneurship TIE 2019" ur. Manuel Benazić, Sanja Blažeić Burić, Lela Tijanić, Sazana Laporšek, Tomasz Wolowiec 2020. publikacija nije namijenjena prodaji  
62/FET/          
63/FET/2021. Turistički razvoj i utjecaji i na destinaciju Jasmina Gržinić, Vanja Bevanda (ur.) 2021. digitalno izdanje je besplatno  

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli

Red.br. publikacije

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Napomena

1/FOOZ/2006.-

METODIČKI OBZORI - časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu (e-izdanje)

ur. Fulvio Šuran

2006. -

   

2/FOOZ/2011.

GIAMBATTISTA VICO I "NOVA ZNANOST"

a. Fulvio Šuran

2011.

70,00 kn

 

3/FOOZ/2012.

UČITELJ ZA DRUŠTVO ZNANJA

a. Nevenka Tatković, Snježana Močinić

2012.

200,00 kn

nije raspoloživo

4/FOOZ/2012.

DOKIMOLOGIJA U PRIMARNOM OBRAZOVANJU

a. Sandra Kadum-Bošnjak

2012.

150,00 kn

 

5/FOOZ/2013.

PRILAGODBE U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

a. Mirjana Radetić-Paić

2013.

150,00 kn

nije raspoloživo

6/FOOZ/2013.

SUVREMENI INFORMACIJSKI SUSTAVI

a. Vladimir Šimović, Maja Ružić-Baf

2013.

150,00 kn

nije raspoloživo

7/FOOZ/2013.

EZOTERIČNA FILOZOFIJA GIORDANA BRUNA KAO FILOZOFSKO SAVJETOVALIŠTE U DOBA SVEOPĆEG NIHILIZMA

a. Fulvio Šuran

2013.

50,00 kn

 

8/FOOZ/2014.

GLAZBA I TRADICIJA - Izabrani izričaji u regiji Alpe-Adria

a. Ivana Paula Gortan-Carlin, Alessandro Pace, Olga Denac

2014.

75,00 kn

 

9/FOOZ/2014.

ETNOS E COSCIENZA COLLETTIVA TRA IDENTITÀ, DIVERSITÀ E PLURALITÀ

a. Fulvio Šuran

2014.

30,00 kn

 

10/FOOZ/2014.

EUROCENTRIZAM U FILOZOFIJI POVIJESTI

a. Fulvio Šuran

2014.

50,00 kn

 

11/FOOZ/2014.

EDUCATION FOR DEVELOPMENT

a. Nevenka Tatković, Iva Blažević, Mirjana Radetić-Paić, Maja Ružić-Baf, Fulvio Šuran i Đeni Zuliani

2014.

100,00 kn

 

12/FOOZ/2014.

FILOSOFIA DELL‘ EDUCAZIONE

a. Fulvio Šuran

2014.

30,00 kn

 

13/FOOZ/2015.

GREMO U ĆAP

a. Maja Ružić

2015.

100,00 kn

 

14/FOOZ/2015.

DAROVITOST U NASTAVI

a. Sandra Kadum, Dejan Hozjan

2015.

100,00 kn

 

15/FOOZ/2015.

IGRI. Mala zavičajna čitanka (s primjerima iz čakavske poezije Drage Gervaisa)

a. Vjekoslava Jurdana

2015.

85,00 kn

 

16/FOOZ/2015.

ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA RAZVOJ DANAS I SUTRA, Ekološke i društvene paradigme

a. Nevenka Tatković, Marina Diković, Mauro Štifanić

2015.

120,00 kn 

nije raspoloživo

17/FOOZ/2015.

ETICA DELLA PROFESSIONE DOCENTE

a. Fulvio Šuran

2015.

70,00 kn

 

18/FOOZ/2016.

TURIZAM I TERITORIJ: UVOD U ANTROPOLOGIJU TURIZMA

Fulvio Šuran 

2016.

77,00 kn

 

19/FOOZ/2016.

SLOBODNO VRIJEME, PUTOVANJE I TURIZAM: SOCIOLOŠKI PRISTUP

Fulvio Šuran

2016.

77,00 kn

 

20/FOOZ/2016.

DJEČJE PJESME NELLA MILOTTIJA

Ivana Paula Gortan Carlin i Mirjana Grakalić 

2016.

100,00 kn

 

21/FOOZ/2016.

JEZIK, UMJETNOSTI I TRADICIJA U GRAĐANSKOM OBRAZOVANJU

Ivana Paula Gortan Carlin i Ivana Bančić Čupić

2016.

80,00 kn

 

22/FOOZ/2016.

NEW POSSIBILITIES OF ICT IN EDUCATION

Mirjana Radetić-Paić, Iva Blažević i Đeni Zuliani

2016.

80,00 kn

 

23/FOOZ/2016.

COMPETENCES OF PARTICIPANTS IN CITIZENSHIP EDUCATION

Mirjana Radetić-Paić, Iva Blažević i Đeni Zuliani

2016.

80,00 kn

 

24/FOOZ/2016.

PERSPECTIVES OF EDUCATION FOR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ACTIVE CITIZENSHIP

Nevenka Tatković i Marina Diković

2016.

80,00 kn

 

25/FOOZ/2016.

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOMUNIKACIJE

Nevenka Tatković, Marina Diković i Sanja Tatković 

2016.

120,00 kn

nije raspoloživo
26/FOOZ/2017.

Sakralna glazba Nella Milottija

Ivana Paula Gortan Carlin i Branko Okmaca

2017.

50,00 kn
27/FOOZ/2017. Senzorna integracija i intervencije pomoću konja

Nevenka Tatković

Sanja Tatković

Jelena Krmpotić

2017. 120,00 kn

 

 

 

 

28/FOOZ/2017. WEB 2.0, Alati za učitelje Janko Žufić i Tamara Žajgar 2017. 399,00 kn  
29/FOOZ/2018. Uvod  u sociologiju odgoja i obrazovanja Fulvio Šuran 2018. 77,00 kn  
30/FOOZ/2018. Developmental determinants of preschool and school aged children ur. Iva Blažević, Mirjana Radetić-Paić, Loris Benassi 2018. 100,00 kn  
31/FOOZ/2018. Grupna analiza u fokusu znanstvenih istraživanja ur. Aldo Špelić 2018. 150,00 kn  
32/FOOZ/2018. Nikakva nas reforma neće spasiti. Odgoj i obrazovanje kao elementi novog "humanizma" Fulvio Šuran 2018. 77,00 kn   
33/FOOZ/2018. Pomoćnik u nastavi u inkluzivnom obrazovanju Dijana Drandić, Lorena Lazarić 2018. 180,00 kn  
34/FOOZ/2018. Socio-humanistic determinants of education: language, art and cultural heritage ur. Ivana Paula-Gortan Carlin, Aleksandra Rotar, Lorena Lazarić 2018. 80,00 kn  
35/FOOZ/2018. Reaching Horizons in the Contemporary Education Nevenka Tatković, Fulvio Šuran, Marina Diković 2018. 70,00 kn  
36/FOOZ/2018. Leksikografska obradba naziva Helena Pavletić 2018. 100,00 kn  
37/FOOZ/2018. Web 2.0 alati za učitelje - alati za izradu stripova, animiranih video zapisa, mentalnih mapa... a. Janko Žufić, Mirna Lesničar, Nikolina Goldin Pletikos 2018. 199,00 kn  
38/FOOZ/2019. Programi prevencije problema u ponašanju u lokalnoj zajednici Mirjana Radetić-Paić 2019. 150,00 kn  
39/FOOZ/2019. PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOMUNIKACIJE Nevenka Tatković, Marina Diković i Sanja Tatković   (dotisak publikacije 2016.) 120,00 kn  
40/FOOZ/2019. Empatija u kontekstu osnovne obrazovne integracije, Integracija djece s posebnim potrebama/Empathy in the context of primary educational integration, Integration of children with special needs Aldo Špelić 2019. 150,00 kn  
41/FOOZ/2020.

Pametno s pametnim telefonom, Informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju

Maja Ružić-Baf 2020. 200,00 kn  
42/FOOZ/2020. Školska pedagogija Sandra Kadum, Vedrana Šuvar i Ruža Tomić 2020. 80,00 kn  
43/FOOZ/2020. Solistička i komorna djela Nella Milottija Ivana Paula Gortan-Carlin, Branko Okmaca 2020. 120,00 kn  
44/FOOZ/2020. Aleksandra Rotar ur. Aleksandra Rotar, Marija Ivetić 2020. 198,00 kn  
45/FOOZ/2021. Raznolikost živog svijeta a. Ana Babić, Ines Kovačić, Nataša Dolenc Orbanić 2021. 179,00 kn  

Filozofski fakultet u Puli

Red.br. publikacije

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Napomena

1/FF/1999.

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 1)

ur. Klara Buršić-Matijašić

1999. 

5,00 kn

nije raspoloživo

2/FF-2000.

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 2)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2000.

5,00 kn

nije raspoloživo

3/FF-2000. GOVOR BARBANŠTINE a. Lina Pliško 2000. 50,00 kn  
4/FF-2001. TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 3) ur. Klara Buršić-Matijašić 2001. 5,00 kn  
5/FF/2002. UVOD U LATINSKU EPIGRAFIJU a. Robert Matijašić 2002. 100,oo kn nije raspoloživo

6/FF/2002.

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 4)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2002.

5,00 kn

 

7/FF/2003.

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 5)

ur. Klara Buršić Matijašić

2003.

5,00 kn

 

8/FF/2004.

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 6)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2004.

5,00 kn

 

9/FF/2005.

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 7)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2005.

5,00 kn

 

10/FF/2010.

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 8)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2010.

80,00 kn

 

11/FF/2011.

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 9)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2011.

80,00 kn

 
12/FF-2011. GOVORI OPĆINE LIŽNJAN a. Lina Pliško, David Mandić 2011. 100,00 kn  
13/FF-2011.
HISTRIA - godišnjak Istarskog povijesnog društva (Histria 1)
ur. Maurizio Levak
2011. 50,00 kn  

14/FF/2012.

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 10)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2012.

80,00 kn

 
15-FF/2012.
HISTRIA - godišnjak Istarskog povijesnog društva (Histria 2)
ur. Maurizio Levak
2012. 100,00 kn  
16-FF/2012. MIGRACIJE PREMA PULI: PRIMJER AUSTRIJSKE ISTRE U NOVOM VIJEKU a. Slaven Bertoša 2012. 99,00 kn  

17/FF/2013.

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 11)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2013.

80,00 kn

 
18/FF-2013. HISTRIA - godišnjak Istarskog povijesnog društva (Histria 3) ur. Maurizio Levak 2013. 100,00 kn  
19-FF/2013. BERTOŠIN ZBORNIK - Zbornik u čast Miroslava Bertoše - Knjiga 1 ur. Ivan Jurković 2013. 50,00 kn  
20-FF/2013. BERTOŠIN ZBORNIK - Zbornik u čast Miroslava Bertoše - Knjiga 2 ur. Ivan Jurković 2013. 125,00 kn  
21-FF/2013. BERTOŠIN ZBORNIK - Zbornik u čast Miroslava Bertoše - Knjiga 3 ur. Ivan Jurković 2013. 125,00 kn  
22-FF/2013. BERTOŠIN ZBORNIK Zbornik u čast Miroslava Bertoše - (komplet knjiga 1-3) ur. Ivan Jurković 2013. 250,00 kn nije raspoloživo
23-FF/2013. OSTVARENJE SUVREMENE HRVATSKE DRŽAVE a. Nevio Šetić 2013. 250,00 kn  
24-FF/2014. NA PUTU DO NAGLASNE NORME - oprimjereno imenicama a. Blaženka Martinović 2014. 150,00 kn  

25/FF/2014.

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 12)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2014.

80,00 kn

 
26-FF/2014. RJEČNIK BOLJUNSKIH GOVORA ur. Sandra Tamaro 2014. 160,00 kn  

27/FF/2015.

TABULA - časopis Filozofskog fakulteta (Tabula 13/I) - "Zbornik radova u povodu 20 godina Odsjeka za kroatistiku u Puli"

ur. Klara Buršić-Matijašić 

2015.

80,00 kn

 

28/FF/2015.

TABULA - časopis Filozofskog fakulteta (Tabula 13/II)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2015.

80,00 kn

 

29/FF/2015.

BARBAN I MLETAČKI LOREDANI, Život u pokretu, ljudi i događaji

a. Slaven Bertoša

2015.

150,00 kn 

 

30/FF/2015.

JEZIČNI PLETER, Ogledi iz obiteljskoga planiranja dvojezičnosti

a. Robert Blagoni, Nada Poropat Jeletić

2015.

100,00 kn

 

31/FF/2016.

ISTROMLETAČKI LINGVISTIČKI ATLAS: KAZALA

 Barbara Buršić Giudici i Goran Filipi 

2016.

350,00 kn

 

32/FF/2016.

DRAGI KAMEN: SUSRETI NA DRAGOM KAMENU

Nataša Urošević i David Mandić 

2016.

150,00 kn

 

33/FF/2016.

TABULA 14

Klara Buršić-Matijašić

2016.

80,00 kn

 
34/FF/2017. I contenuti letterari nei periodici italiani dell'Istria (1846-1918) Vol. I  Marina Damiani i Fabrizio Fioretti 2017. 150,00 kn  
35/FF/2017. Istrorumunjske etimologije 6: eleonimi i ampelonimi Goran Filipi 2017. 150,00 kn  
36/FF/2017. Boljunske etimologije Sandra Tamaro 2017. 120,00 kn  
37/FF/2018. Fragmenti buzetske prošlosti  u srednjem i novom vijeku Slaven Bertoša 2018. 198,00 kn  
38/FF/2018. Creski anali: od starine do našega doba, sv.1 (zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa) ur. Slaven Bertoša 2018. 100,00 kn  
39/FF/2018. Multikulturalizam i popis stanovništva: etnolingvističke, demografske i političke perspektive ur. Robert Blagoni, Nada Poropat Jeletić 2018. 100,00 kn  
40/FF/2019. MeЖдиcциплинapньı иccлeдoвaния о eвpoпeйской интeллигенции нa pyбеже XIX-XX вв.
(prijevod naslova: Interdisciplinarne studije o europskim intelektualcima na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće)
ur. Irena Mikulaco 2019. 100,00 kn  
41/FF/2019. Studi sugli intellettuali europei tra Ottocento e Novecento  ur. Martina Damiani i  Fabrizio Fioretti 2019. 80,00 kn  

42/FF/2019.

 

De aquaeductu urbis Romae S. I. Frontini - Znanstveni stil u antičkom komentaru Ante Matan 2019. 199,00 kn  
43/FF/2019. Studije o europskim intelektualcima na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće ur. Daniel Mikulaco 2019. 80,00 kn  
44/FF/2019. Lingvistički atlas istarskih čakavskih govora (LAIČaG) Goran Filipi i Barbara Buršić Giudici 2019.  besplatno  
45/FF/2019. Govori općine Marčana Lina Pliško, David Mandić 2019. 160,00 kn  
46/FF/2019.

Tabula 16                                                                 (Zbornik radova u povodu osnivanja japanologije     u Puli)

ur. Irena Srdanović 2019. 80,00 kn  
47/FF/2019. History in Flux 1, 2019 (časopis) ur. Robert Kurelić i Igor Duda 2019. 100,00 kn  
48/FF/2020. Naša sloga 1870.-1915., Novine hrvatskoga preporodnoga i nacionalno-integracijskoga procesa u Istri i na kvarnerskim otocima, Izbor iz građe Mihovil Dabo, Nevio Šetić 2020. 100,00 kn  
49/FF/2020. Tabula 17 ur. Nada Bulić i Violeta Moretti 2020. 80,00 kn  
50/FF/2020. Veli Jože: To se može! Marlena Plavšić, Milica Kesić Kiš 2020. 120,00 kn  
51/FF/2020. Monte Ricco kraj Vrsara, Rimskodobne preobrazbe i ponovna uporaba prapovijesnih gradina Istre, Prethodno izvješće projekta 2014.-2018. ur. Klara Buršić-Matijašić 2020. 150,00 kn  
52/FF/2020. History in Flux 2, 2020 (časopis) ur. Robert Kurelić i Igor Duda 2020. 100,00 kn  
53/FF/2021. Naglasak na naglasku a. Blaženka Martinović, Elenmari Pletikos Olof, Jelena Vlašić Duić 2021. 120,00 kn  
54/FF/2021. Ruski jezik u digitalnom okruženju u vrijeme pandemije (publikacija na ruskom jeziku) «Возможности и проблемы онлайн-обучения русскому языку в мировом образовательном пространстве в эпоху пандемии» ur. Irena Mikulaco 2021. 100,00 kn  

Muzička akademija u Puli

Red.br. publikacije

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Napomena

1/MAPU/2003.

KLAVIRSKE SKLADBE

a. Slavko Zlatić

2003.

20,00 kn

nije raspoloživo

2/MAPU/2009.

GLAZBENA PEDAGOGIJA U SVJETLU SADAŠNJIH I BUDUĆIH PROMJENA - PRVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GLAZBENIH PEDAGOGA

ur. Sabina Vidulin-Orbanić

2009.

50,00 kn

 

3/MAPU/2011.

GLAZBENA NASTAVA I NASTAVNA TEHNOLOGIJA: MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA - DRUGI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GLAZBENIH PEDAGOGA

ur. Sabina Vidulin-Orbanić

2011.

50,00 kn

nije raspoloživo

4/MAPU/2012.

METODIČKI ASPEKTI OBRADE MUZIKOLOŠKIH SADRŽAJA: MEDIJ U NASTAVI GLAZBE

a. Sabina Vidulin-Orbanić, Lada Duraković

2012.

100,00 kn

nije raspoloživo

5/MAPU/2012.

VISOKOŠKOLSKO GLAZBENO OBRAZOVANJE U ISTRI 1979-2012

ur. Sabina Vidulin-Orbanić, Denis Modrušan, Bashkim Shehu

2012.

150,00 kn

 

6/MAPU/2013.

GLAZBENA PEDAGOGIJA U SVJETLU SADAŠNJIH I BUDUĆIH PROMJENA 3 - TREĆI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GLAZBENIH PEDAGOGA

ur. Sabina Vidulin-Orbanić

2013.

150,00 kn

 

7/MAPU/2013.

HARMONIJA NA KLAVIRU

a. Laura Čuperjani, Mirjana Veljović

2013.

50,00 kn

 

8/MAPU/2014.

VRIJEME ZA PAMĆENJE: Dva desetljeća studija klasične harmonike u Hrvatskoj

ur. Dražen Košmerl, Borut Zagoranski

2014.

90,00 kn

nije raspoloživo

9/MAPU/2014.

VRIJEME ZA PAMĆENJE: Glazbeni dnevnik akademskog harmonikaškog orkestra

ur. Denis Modrušan, Bashkim Shehu

2014.

90,00 kn

nije raspoloživo
10/MAPU/2017. Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 5  ur. Sabina Vidulin 2017. 150,00 kn  
11/MAPU/2019.

Antologija djela hrvatskih skladatelja za harmoniku (notno izdanje)                              Anthology of compositions for accordion by Croatian composers

ur. Borut Zagoranski i Dražen Košmerl 2019. 150,00 kn  
12/MAPU/2019. Kompetencije studenata glazbene pedagogije - Teorijski i praktični aspekti ur. Dijana Drandić, Tena Andrijević 2019. 100,00 kn  
13/MAPU/2019. Prologomena za klavirsku početnicu Melita Lasek Satterwhite 2019. 100,00 kn  
14/MAPU/2019. Prologomena for a piano beginners book Melita Lasek Satterwhite 2019. 100,00 kn  
15/MAPU/2019.
Zaboravljena glazba, Pula, 1900.-1950.
Lada Duraković 2019. 150,00 kn  
16/MAPU/2020. Glazbeno obrazovanje izvan okvira Monografija odjela za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli  ur. Lada Duraković, Sabina Vidulin 2020.    
17/MAPU/2020. Glazbeno obrazovanje izvan okvira, Monografija odsjeka za glazbenu pedagogiju (meki uvez) ur. Lada Duraković, Sabina Vidulin 2020. nije namijenjena prodaji  
18/MAPU/2020.
Glazbeno obrazovanje izvan okvira, Monografija odsjeka za glazbenu pedagogiju (tvrdi  uvez)
ur. Lada Duraković, Sabina Vidulin 2020. nije namijenjena prodaji  
19/MAPU/2020. Spoznajno-emocionalno slušanje glazbe u školi Sabina Vidulin, Marlena Plavšić, Valnea Žauhar 2020. 120,00 kn  
20/MAPU/2021. Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 7, Multidisciplinarna susretišta: istraživanja glazbenoga odgoja i obrazovanja, Zbornik radova Sedmoga međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga ur. Sabina Vidulin 2021. 150,00 kn  
21/MAPU/2021. Glazbena nastava modernog doba: Čemu težimo i kuda idemo?, Zbornik radova Sedmog međunarodnog foruma studenata glazbene pedagogije ur. Sabina Vidulin, Marta Šarec 2021. nije namijenjena prodaji  

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli

Red.br. publikacije

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Napomena

1/FITIKS/2008.

USPJEŠNO STARENJE

a. Neala Ambrosi-Randić, Marlena Plavšić

2008.

  nije raspoloživo

2/FITIKS/2011.

POD ZEMLJOM Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću

a. Andrea Matošević

2011.

90,00 kn

 

3/FITIKS/2011.

STUDI INTERCULTURALI - Interferenze linguistiche, didattiche e culturali nel territorio Istroquarnerino

ur. Rita Scotti Jurić, Tarita Štokovac

2011.

  nije raspoloživo

4/FITIKS/2012.

STUDIA POLENSIA - Rivista del Dipartimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 1)

 

ur. Elis Deghenghi Olujić

2012.

50,00 kn

 

5/FITIKS/2013.

STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 2)

ur. Elis Deghenghi Olujić

2013.

50,00 kn

 

6/FITKS/2014.

STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 3)

ur. Elis Deghenghi Olujić

2014.

50,00 kn

 
7-FITIKS/2014. I MULTIPLI ITINERARI DELLA MEMORIA, Percorsi autobiografici nella letteratura femminile istro-quarnerina a. Eliana Moscarda Mirković 2014. 150,00 kn  

8/FITIKS/2015.

STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 4)

ur. Elis Deghenghi Olujić

2015.

50,00 kn

 

9/FITIKS/2016.

ODRŽIVI TURIZAM UNUTRAŠNJE ISTRE

a. Nikola Vojnović

2016.

besplatno 

nije raspoloživo

10/FITIKS/2016.

MENADŽMENT U KULTURI I TURIZMU

Tea Golja

2016.

300,00 kn

nije raspoloživo

11/FITIKS/2016.

POLIFONIA PLURILINGUISTICA, INTERCULUTURALE ED INTERTESTUALE NELLA PRODUZIONE LETTERARIA DI CARLOUS. L. CERGOLY

  Eliana Mirković Moscarda

2016.

120,00 kn

 

12/FITIKS/2016.

 STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 5) 

Elis Deghenghi Olujić

2016.

50,00 kn

 

13/FITIKS/2016.

ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE STUDENTSKE KONFERENCIJE: "JEZIK: UPUTSTVA ZA UPOTREBU"

Iva Peršić

2016.

   
14/FITIKS/2017. PRIRODNA OSNOVA I TURIZAM Nikola Vojnović 2017. besplatno nije raspoloživo
15/FITIKS/2017. Odabrane teme suvremenog menadžmenta u kulturi i turizmu  Tea Golja 2017. 300,00 kn  
16/FITIKS/2017. STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 6) ur. Elis Deghenghi Olujić 2017. 50,00 kn  
17/FITIKS/2017. Od novinara do novinarstva: studija novinarskih vještina (2017.)  Tijana Vukić 2017. 210,00 kn  
18/FITIKS/2018. STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 7) ur. Eliana Moscarda Mirković 2018. 50,00 kn  
19/FITIKS/2018. Masovni mediji studentskim očima: Zbornik radova studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam ur. Tijana Vukić 2018. besplatno e-izdanje
20/FITIKS/2019. Curiosando nella vita. Giacomo Scotti, poliedrico intellettuale di frontiera ur. Rita Scotti Jurić, Nada Poropat Jeletić, Isabella Matticchio 2019. 100,00 kn  
21/FITIKS/2019. Collaborative learning guidelines a. tea Golja, Marlena Plavšić, Iva Slivar 2019.    
22/FITIKS/2019. STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 8) ur. Eliana Moscarda Mirković 2019. 50,00 kn  
23/FITIKS/2020. New Challenges in Tourism Development ur. Tea Golja, Kirril Sergeevich Globov  2020. 100,00 kn  
24-FITIKS/2020. STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 9), Volume IX, Numero 1, 2020 ur. Eliana Moscarda Mirković 2020. 50,00 kn  
25/FITIKS/2021. Prekoračenja, Transmedijska kultura i film a. Sunčana Tuksar 2021. 129,00 kn  
26/FITIKS/2021. Prekoračenja, Transmedijska kultura i film a. Sunčana Tuksar 2021.   e-izdanje
27/FITIKS/2021. Unutarnji poslovi književnih figura a. Sunčana Tuksar 2021. 129,00 kn  
28/FITIKS/2021. Izazovi destinacijskoga menadžmenta i imaginacija turizma budućnosti, Prilagodba destinacijskih menadžment organizacija u COVID-19 okruženju a. Tea Golja 2021. 150,00 kn  
29/FITIKS/2021. Društveno-odgovorno poslovanje u kulturi i turizmu, Analiza poslovnih slučajeva i prilagodba COVID-19 okruženju a. Tea Golja 2021. 225,00 kn  

Fakultet informatike u Puli

          nema publikacija

Odjel za prirodne i zdravstvene studije u Puli

          nema publikacija

Tehnički fakultet u Puli

  

Red.br. publikacije

                    Naziv publikacije

       Autor/Urednik  

  Godina  

izdanja   

Maloprodajna cijena      

Napomena

1/TF/2020.

Couplings and clutches

a. Boris Obsieger

2020.

400,00 kn  
2/TF/2020. Vijčani i stezni spojevi a. Boris Obsieger 2020. 370,00 kn  
3/TF/2020. Numerical Methods I, Basis and Fundamentals a. Boris Obsieger 2020. 340,00 kn  
           

 

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

 

Red.br. publikacije

                    Naziv publikacije

       Autor/Urednik  

  Godina  

izdanja   

Maloprodajna cijena      

Napomena

1/CKPIS/2013.

Glazba narodu! Pulski glazbeni život na plakatima od 1948. do 1966. Katalog izložbe (e-izdanje)

a. Lada Duraković                     

2013.

  nije raspoloživo

2/CKPIS/2013.

Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013.

ur. Igor Duda, Anita Buhin i Igor Stanić

2013.

120,00 kn

 

3/CKPIS/2013.

Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike

ur. Lada Duraković i Andrea Matošević

2013.

189,00 kn

 

4/CKPIS/2013.

Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava. Knjiga sažetaka/Socialism on the Bench. Cultural and Historical Interpretations of Yugoslav and Post-Yugoslav Societies. Book of Abstracts

ur. Igor Duda, Lada Duraković, Boris Koroman, Andrea Matošević, Igor Stanić

2013.

25,00 kn

nije raspoloživo

5/CKPIS/2015.

Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva

a. Andrea Matošević

2015.

100,00 kn

nije raspoloživo

6/CKPIS/2015.

2. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi - Socijalizam: Izgradnja i razgradnja - Knjiga sažetaka / 2nd International Conference Socialism on the Bench - Socialism: Construction and Deconstruction - Book of Abstracts

gl.ur. Lada Duraković

2015.

  nije raspoloživo

7/CKPIS/2015.

Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma

a. Igor Duda

2015.

149,00 kn

nije raspoloživo
8/CKPIS/2017. Socijalizam: Izgradnja i razgradnja ur. Chiara Bonfiglioli i Boris Koroman 2017. 168,00 kn  
9/CKPIS/2021. Kontinuiteti i inovacije, Zbornik radova s Četvrtog meunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi - Kontinuiteti i inovacije, Pula, 26-28. rujna 2019. ur. Anita Buhin i Tina Filipović 2021. 139,00 kn  

Sveučilišna knjižnica u Puli

Red.br. publikacije

Naziv publikacije

Autor/urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Napomena

1/SKPU/2012.

ANTONIO SMAREGLIA: ŽIVOT I SKLADATELJSKI OPUS

a. Paolo Petronio

2012.

100,00 kn

 

2/SKPU/2014.

KATALOG KNJIGA IZ XVI. STOLJEĆA (CINQUECENTINA) u knjižnicama, muzejima i franjevačkim samostanima u hrvatskom dijelu Istre

ur. Bruno Dobrić

2014.

100,00 kn

 

3/SKPU/2015.

BIBLIOGRAFIJA ZBORNIKA RADOVA ZNANSTVENOG SKUPA "SUSRETI NA DRAGOM KAMENU", (1969.-2001.)

a. Marija Petener-Lorenzin

2015.

120,00 kn

 

4/SKPU/2019. Upoznati Antonia Smaregliu, Radovi sa Znanstvenog skupa ur. Bruno Dobrić 2019. 80,00 kn  
5/SKPU/2020. Naša sloga 1.VI.1870.-16.VII.1871., Pretisak prvih 28 brojeva novina u povodu prvih hrvatskih novina u Istri ur. Bruno Dobrić 2020. 90,00 kn