Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Služba za prostorni razvoj, investicije i investicijsko održavanje

Služba za prostorni razvoj, investicijske projekte i investicijsko održavanje kroz Ured za strateško i prostorno planiranje, infrastrukturne projekte i razvoj i Ured za investicije i investicijsko održavanje obavlja stručno-administrativne i tehničke poslove vezane za prostorni razvoj Sveučilišta, sudjeluje u pripremi i prijavi na natječaje EU fondova te provođenju EU projekata, izrađuje prijedloge programa kapitalnih investicija, prati izgradnju, adaptaciju i opremanje sastavnica te programe investicija i investicijskog održavanja za izgradnju Sveučilišnog kampusa i drugih poslovnih zgrada, provodi infrastrukturne projekte, koordinira provedbu kapitalnih investicija, kapitalnih projekata, kapitalnog održavanja, izrađuje plan i izvješća o investicijama, sudjeluje u ishodovanju potrebne dokumentacije za investicije, kreiranju i provođenju postupaka javne nabave na projektima financiranim iz EU, komunikaciji s kontrolnim tijelima, izradi Zahtjeva za nadoknadom sredstava i ostalim aktivnostima nužnima za provedbu projekata kao i drugim poslovima iz područja svoga rada.

Svi djelatnici Službe redovno sudjeluju na edukacijama i usavršavanju u području prijave/provedbe projekata te javne nabave (npr. radionice Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU), međunarodnim konferencijama i sastancima radi umrežavanja s potencijalnim projektnim partnerima (npr. Interreg), te su potpora ostalim djelatnicima u razvoju projektnih ideja i pronalaženju izvora financiranja, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u projektnom menadžmentu.

 

Voditeljica Službe za prostorni razvoj, investicijske projekte i investicijsko održavanje

Više:


Izdvojeni dokumenti