Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstveni projekti iz drugih izvora financiranja

 

Naziv projekta

Izvor financiranja

Trajanje

Prijavitelj / Partner

Status

PROCJENA UČINAKA PMA-ZEOLITA NA PROBIOTIČKE BAKTERIJE

Panaceo International Active Mineral Production GmbH

12.3.2018. – 12.9.2018

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - partner

Završen

UTJECAJ IONSKOG IZMJENJIVAČA PMA-ZEOLITA I KOLOIDNOG SIO2 NA DETOKSIFIKACIJU OLOVA I OSTALIH TEŠKIH METALA

Panaceo International Active Mineral Production GmbH

12.3.2018 – 12.9.2018

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - partner

Završen

KLINIČKA STUDIJA (4. GODINA) UČINKA PMA-ZEOLITA NA PACIJENTE S OSTEOPOROZOM

Panaceo International Active Mineral Production GmbH

13.7.2018 – 13.7.2019

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - partner

Završen

IZOLACIJA FIZIOLOŠKI AKTIVNIH PROTEINA IZ KRVNE PLAZME I SUPERNATANTA STANIČNIH KULTURA

BIA Separations d.o.o.

6. 2018 – 2.2020

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli- partner

Završen