Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za računovodstvo i izvještavanje

Voditeljica Ureda za računovodstvo i izvještavanje

Ulazni računi:

Obračun plaća i naknada zaposlenicima Sveučilišta:

  •  

Putni nalozi, refundacije, obračun naknada rada mentora, isplate nagrada i pomoći studentima, ERASMUS-a i sl. projekata

  •  

Izlazni računi, obračun naknada vanjskim suradnicima, ulazni računi ino-dobavljača

  •  

Djelatnici Ureda za računovodstvo i izvještavanje