Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Služba za pravne i stručno administrativne poslove upravljanje ljudskim resursima i potporu tijelima upravljanja, gospodarenja imovinom i zaštitu

U službi se obavljaju pravni, stručno-administrativni poslovi te poslovi upravljanja ljudskim resursima i daje potpora tijelima upravljanja za potrebe Rektorata i sastavnica Sveučilišta. Provode se postupci raspisivanja i objave natječaja za izbor na radna mjesta nastavnog i nenastavnog osoblja te vanjskih suradnika, daje potpora u provedbi izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta koji se provode na sastavnicama, izrađuju se ugovori o radu, ugovori o vanjskoj suradnji, zaštita podataka i informiranje, izrada odluka i rješenja iz područja radnih odnosa, vode se određene evidencije iz područja rada, zaštita na radu i zaštita od požara, registar nekretnina i imovine sveučilišta, tehničko održavanje zgrada, sudjeluje u pripremi godišnjeg plana i realizacije radnih mjesta na temelju zahtjeva sastavnica Sveučilišta. 

Uredi

Više: