ODBORI/VIJEĆA/POVJERENSTVA:

UNWTO Affiliate Member


Odbori, vijeća i povjerenstva

Glavni odbor za kvalitetu

Mandat: od 28. veljače 2018. godine do 28. veljače 2020. godine

 1. Izv. prof. dr. sc. Violeta Šugar, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 2. Doc. dr. sc. Kristina Riman, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 3. Doc. dr. sc. Mihovil Dabo, predstavnik Filozofskog fakulteta
 4. Dr. sc. Tanja Habrle, predstavnica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 5. Izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković, predstavnik Odjela za informacijsko komunikacijske tehnologije
 6. Doc. art. Denis Modrušan, predstavnik Muzičke akademije
 7. Dijana Majstorović, pred., predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 8. Prof. dr. sc. Bernard Franković, predstavnik Odjela za tehničke studije
 9. Dajana Cvek, predstavnica Studentskog zbora
 10. Luka Škabić, univ. bacc. oec., predstavnik Studentskog zbora
 11. Dr. sc. Bruno Dobrić, predstavnik Sveučilišne knjižnice
 12. Tina Škuflić, univ. spec. oec., predstavnica Studentskog centra
 13. Vesna Mijatović, dipl. iur., predstavnica nenastavnog osoblja.

Odbor za financijsko poslovanje

Mandat: od 19. prosinca 2019. godine do 18. prosinca 2021. godine

 1. Prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare, prorektorica za upravljanje resursima
 2. Izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 3. Doc. dr. sc. Lorena Lazarić, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 4. Doc. dr. sc. Sandro Cergna, predstavnik Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli
 5. Doc. dr. sc. Paolo Paliaga, predstavnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije u Puli
 6. Doc. dr. sc. Irena Hrstić, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 7. Doc. art. Domeniko Briški, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 8. Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, predstavnik Odjela za tehničke studije u Puli
 9. Ingrid Hrga, mag. oecc., predstavnica Fakulteta informatike u Puli
 10. Prof. dr. sc. Nevio Šetić, predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 11. Janko Silvano, dipl. ing., predstavnik Sveučilišne knjižnice u Puli

Odbor za izdavačku djelatnost

Mandat: od 1. svibnja 2017. do 30. travnja 2021. godine.

 1. Doc. dr. sc. Danijela Rabar, kao predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 2. Doc. dr. sc. Daniel Mikulaco, kao predstavnik Filozofskog fakulteta
 3. Doc. dr. sc. Kristina Riman, kao predstavnika Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 4. Doc. mr. art. Sofija Cingula, kao predstavnica Muzičke akademije u Puli
 5. Doc. dr. sc. Andrea Matošević, kao predstavnik Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije/Dipartimento di studi interdisciplinari, italiani e culturali
 6. Doc. dr. sc. Siniša Sovilj, kao predstavnik Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije
 7. Petra Burić, mag. ing. biotechn., kao predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 8. Prof. dr. sc. Bernard Franković, kao predstavnik Odjela za tehničke studije
 9. Tea Grujić, viša knjižničarka, kao predstavnica Sveučilišne knjižnice

Odbor za nastavu i studente

Mandat: od 28. veljače 2018. godine do 28. veljače 2020. godine

 1. Prof. dr. sc. Nevenka Tatković, prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju
 2. Izv. prof. dr. sc. Iva Blažević, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 3. Izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 4. Doc. dr. sc. Lada Duraković, predstavnica Muzičke akademije u Puli
 5. Doc. dr. sc. Darko Etinger, predstavnik Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije
 6. Doc. dr. sc. Marlena Plavšić, predstavnica Filozofskog fakulteta
 7. Izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić, predstavnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 8. Doc. dr. sc. Nicoletta Saulig, predstavnica Odjela za tehničke studije
 9. Doc. dr. sc. Nikola Vojnović, predstavnik Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 10. Noris Rosanda, mag. ing. agr. predstavnica Ureda za studente i obrazovne programe.
 11. Dajana Cvek, predstavnica studenata
 12. Luka Škabić, univ. bacc. oec., predstavnik studenata

Odbor za znanstveni i umjetnički rad

Mandat imenovanih članova odbora traje od 5. srpnja 2018. godine do 5. srpnja 2020. godine.

 1. Prof. dr. sc. Marinko Škare, prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju
 2. Izv. prof. dr. sc. Manuel Benazić, predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković»
 3. Doc. art. Franko Božac, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 4. Doc. dr. sc. Iva Milovan Delić, predstavnica Filozofskog fakulteta
 5. Doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan Carlin, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 6. Doc. dr. sc. Tihomir Orehovački, predstavnik Fakulteta informatike
 7. Doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat, predstavnica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 8. Doc. dr. sc. Sven Maričić,  predstavnik Odjela za tehničke studije
 9. Nives Franić, dipl. knjižničarka, predstavnica Sveučilišne knjižnice
 10. Doc. dr. sc. Ines Kovačić, predstavnica ostalih znanstvenih područja.

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Mandat: od 27. ožujka 2017. do 27. ožujka 2021. godine.

 1. Prof. dr. sc. Ines Kersan Škabić, voditeljica Ureda za akademsko priznavanje 
 2. Izv. prof. mr. art. Mirjana Grakalić, predstavnica Muzičke akademije u Puli 
 3. Izv. prof. dr. sc. Igor Duda, predstavnik Filozofskog fakulteta.
 4. Doc. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 5. Doc. dr. sc. Tihomir Orehovački, predstavnik Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije
 6. Doc. dr. sc. Marina Diković, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 7. Dijana Majstorović, predavačica, predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 8. Doc. dr. sc. Nataša Urošević, predstavnica Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 9. Vesna Mijatović, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta

Povjerenstvo za procjenu etičnosti istraživanja

Mandat: od 28. ožujka 2018. godine

 1. Izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
 2. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić Paić
 3. Doc. dr. sc. Marlena Plavšić

Povjerenstvo za studente s invaliditetom

Mandat: do 24. siječnja 2021. godine

 1. Prof. dr. sc. Nevenka Tatković, prorektorica za nastavu i studente
 2. Prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić
 3. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić Paić
 4. Doc. dr. sc. Marlena Plavšić, poslijedoktorandica
 5. Biljana Macanović, mag. iur.

Stegovno povjerenstvo

Mandat: do 4. prosinca 2020. godine

 1. Tea Hasić, mag. iur., predavač
 2. Đeni Zuliani, predavačica
 3. Dr. sc. Siniša Miličić, viši predavač
 4. Jasmin Rami, student

Zamjenici članova stegovnog povjerenstva

 1. Izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin
 2. Marieta Djaković, v. pred.
 3. Dr. sc. Boris Koroman
 4. Luka Lukačević, student