Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstveni projekti Sveučilišta koje financira Hrvatska zaklada za znanost

Red.br.

Šifra

Akronim

Voditelj

Naziv projekta

Trajanje

Vrijednost financiranja

(u kn)

1.

9481

MEGASFORA

Marinko Škare

Modeliranje ekonomskog rasta - napredno sekvenciranje i algoritam predviđanja

16.6.2014.-15.6.2018.

600.000

2.

2370

RAT-ROPH

Klara Buršić-Matijašić

Rimskodobna preobrazba i uporaba prapovijesnih gradina u Istri - analiza i studija

1.7.2014.-30.6.2018.

467.750

3.

1718

Socialist Man

Igor Duda

Stvaranje socialističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma

15.6.2014.-14.6.2017.

491.025

4. PAR-2017-02 ArchaeoCulTour Robert Matijašić Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar 15.1.2018.-14.1.2021.

3,000.000 kn

(HRZZ financira 50 % iznosa tj. 1,500.000 kn)

5. IP-01-2018-5394 Mikrosocijalizam Igor Duda Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970.-1990. - Mikrosocijalizam. 9.11.2018.-8.11. 2022.  579.320