Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Korištenje studomata

Internet adresa studomata je

Student se na Studomat prijavljuje pomoću AAI@EduHr elektroničkog identiteta. U slučaju gubitka lozinke studenti su obavezni javiti se Sveučilišnog računskog i informacijskog centra.

Student može prijaviti ispit ako je stekao uvjete za prijavu ispita odnosno ako je dobio potpis od nositelja kolegija kojim se potvrđuje da je ispunio sve svoje obaveze, te ako je obavio upis u cjelosti odnosno izabrao sve izborne predmete. Student koji nije ispunio svoje obaveze neće moći vidjeti predmet na Studomatu i neće moći prijaviti ispit, dok ne ispuni obaveze.

Ispit se mora prijaviti najkasnije 5 dana prije roka ispita, a odjaviti jedan dan prije roka ispita. Na studomatu student vidi točno vrijeme prijave i odjave ispita.

Ako je student ispunio navedene uvjete, a ispit NE MOŽE prijaviti, mora provjeriti da li je istekao rok za prijavu ispita. Ako rok nije istekao obavezno se javiti Uredu za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje.

Student može prijavljivati i odjavljivati ispite s bilo koje lokacije koja ima internet vezu (kuća, posao, fakultet itd.), međutim potvrde (za zdravstveno, odgodu vojnog roka itd.) može dobivati samo sa kioska koji su postavljeni na prvome katu zgrade Fakulteta u Preradovićevoj 1. Nakon ispunjavnja, potvrde se ispisuju na printeru koji se nalazi u Uredu za studente i obrazovne programe.

Sve dodatne upute mogu se pronaći na www.isvu.hr/upute, pod moduli i Studomat.