Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kabinet rektora

U Kabinetu rektora obavljaju se stručno - administrativni poslovi za službene potrebe rektora i prorektora koji nisu u nadležnosti pojedinih ustrojbenih jedinica Rektorata, protokolarni poslovi, poslovi za odnose s javnošću, praćenje medija i korespondencija, poslovi vezani za kontakte i komunikaciju s nadležnim ministarstvom i drugim tijelima državne uprave, s Rektorskim zborom, nacionalnim tijelima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te pravnim osobama koje obavljaju javne službe, poslovi vezani za praćenje strategije razvoja Sveučilišta, poslovi unutarnje revizije kao i drugi stručni poslovi koji obavljaju pojedini pomoćnici rektora, stručna povjerenstva i radne skupine iz djelokruga rada rektora i prorektora.

Voditeljica Kabineta rektora

Uredi


Djelatnici Kabineta rektora

    Maja Kos, mag. iur.

    maja.kos@unipu.hr