Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstveni projekti Sveučilišta koje financira MZO

Znanstveni projekti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli financirani od strane MZOS-a (2007.-2011.g.) 

Red.br.

Šifra projekta

Glavni istraživač

Naziv projekta

1.

303-3031173-0983

Elvi Piršl

Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju

2.

303-3032453-2450

Lorena Mošnja-Škare

Računovodstveni standardi za SME u Hrvatskoj: razvoj i harmonizacija s Europom

3.

303-3030822-0813

Ivan Jurković

Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI.st.)

4.

303-3030822-0814

Slaven Bertoša

Istarsko društvo XVI.-XIX. stoljeća: povijesne i kulturološke teme

5.

303-3030822-0932

Robert Matijašić

Naseljenost i gospodarstvo Istre od kraja prapovijesti do Bizanta

6.

303-0000000-1320

Goran Filipi

Istrorumunjske etimologije

7.

303-0811403-2452

Ljiljana Maurović

Reforma prava društva i korporativnog upravljanja u EU i hrvatsko pravo

8.

303-3031173-0905

Rita Scotti-Jurić

Interkulturalni pristup jezičnim, književnim i didaktičkim sadržajima

9.

303-3012453-2449

Ines Kersan-Škabić

Konkurentnost SME - formiranje klastera u hrvatskom gospodarstvu

10.

303-0000000-0982

Nevenka Tatković

ICT i položaj studenta u Bolonjskom procesu

11.

303-0000000-2451

Denisa Krbec

Održivi turizam u Hrvatskoj: Izrada akcijskog plana održivog turizma Istre

12.

303-0000000-2592

Sandra Krtalić

Koliko države ili kakav sustav javnih financija treba Hrvatska u 21. stoljeću?

13.

303-3032453-2454

Marinko Škare

Institucionalni aspekti i razvoj u procesu pridruživanja Hrvatske EU

14.

303-0000000-2680

Ivan Zoričić

Naglasna kolebanja u hrvatskome standardnom jeziku

15.

303-3030822-0812

Miroslav Bertoša

Elitne i marginalne skupine u Istri od XVI. do XVIII. stoljeća

16.

303-0000000-0867

Vesna Girardi-Jurkić

Antički cemeteriji i pogrebni ritusi na sjevernom Jadranu