Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upute

Povrat putnih troškova

Od 12. lipnja 2019. na snazi je nova procedura za povrat putnih troškova odlaznim stipendistima programa CEEPUS koja se primjenjuje za sve odlazne mobilnosti koje su započele nakon 12. lipnja 2018. (uključujući i 12.6.2018.).

 

Procedura za povrat putnih troškova (do 12. lipnja 2018.)

Studenti i doktorandi imaju pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost, a nastavno osoblje najviše za dvije ostvarene mobilnosti tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti, stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za jedno putovanje: 

  • polazak od matične zemlje do odredišta mobilnosti te povratak u matičnu zemlju. 

Stipendist je dužan dostavljenom dokumentacijom dokazati da su putovanje i mobilnost ostvareni. Datumi na priloženoj putnoj dokumentaciji moraju odgovarati datumu početka, odnosno datumu završetka mobilnosti, uz dozvoljena odstupanja od 5 dana prije datuma početka, odnosno 5 dana nakon datuma završetka mobilnosti navedenih u Letter of Confirmation-u. 

Rok za podnošenje zahtjeva za povrat putnih troškova jest najkasnije 45 kalendarskih dana od završetka mobilnosti. Rok za donošenje odluke (odobrenje ili odbijanje zahtjeva) jest 60 kalendarskih dana od primitka zahtjeva. U slučaju da NCO-HR od podnositelja zahtjeva traži nadopunu dokumentacije, rok za donošenje odluke produljuje se sukladno broju dana potrebnih za dostavu dodatne dokumentacije. 

CEEPUS & Bilateral programme of academic mobility: https://www.mobilnost.hr/cms_files/2016/12/1481554539_ceepus-bilaterala-ppt-godisnja-final.pdf.

Dodatne informacije o proceduri povrata putnih troškova u CEEPUS programu moguće je pronaći na sljedećoj poveznici: