Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Novosti

Javno savjetovanje o prijedlogu...
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti („Narodne novine“, broj 151/22), provodi postupak inicijalne akreditacije online studija.  

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Studenti ocijenili nastavnike...
Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i strateško planiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, sukladno Pravilniku  o provedbi studentske procjene kvalitete nastavnika i kolegija, proveo je studentsku procjenu kvalitete nastavnika i kolegija za ljetni semestar 2022./2023 u periodu od 21. svibnja do 16. lipnja 2023. godine.

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Dostupan novi Priručnik za studentske...
Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i strateško planiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izradio je Priručnik za studentske predstavnike s ciljem osiguravanja jasnog i informativnog izvora za izabrane predstavnike studenata. 

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Inicijalna akreditacija studija
Na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) i provedene javne rasprave, na sjednici održanoj 11. svibnja 2023. godine Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje donio je standarde kvalitete za inicijalnu akreditaciju studija.  

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Zahvala za sudjelovanje u vrednovanju...
Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i strateško planiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli organizirao je sukladno Pravilniku o provedbi studentske procjene kvalitete nastavnika i kolegija, studentsku procjenu kvalitete nastavnika i kolegija za ljetni semester 2022. /2023. Vrednovanje je provedeno u periodu od 23. svibnja do 15. lipnja 2023. 

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Rezultati istraživanja  zadovoljstva...
Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i strateško planiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli proveo je istraživanje o zadovoljstvu trenutnih studenata od 5. do 23. prosinca 2022. godine. 

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Otvoren Javni poziv za odabir skupina...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve zainteresirane  o otvorenom Javnom pozivu za odabir skupina stručnjaka za izradu zahtjeva za upis standarda cjelovitih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Registar HKO-a.  

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Europski forum za osiguranje...
Programski odbor “Europskog foruma za osiguranje kvalitete (EQAF) 2023” poziva sve zainteersirane na na dostavu prijedloga radova, radionica i prezentacija iz prakse. EQAF 2023. održat će se u Aveiru u Portugalu od 23. do 25. studenog, a domaćin će biti Sveučilište u Aveiru. Rok za dostavu prijedloga je 30. lipnja.

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Agencija za znanost i visoko...
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) objavila je Godišnje izvješće za 2022. i Plan aktivnosti za 2023. godinu sa opširnim informacijama o provedenim aktivnostima i njihovim rezultatima u protekloj godini te plan rada za ovu godinu.  

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Najava Dana kvalitete “Sve počinje na...
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane na konferenciju koja će se održati 14. veljače 2023. pod nazivom ”Sve počinje na sveučilištu! Kompetencije budućih nastavnika za obrazovanje budućnosti”. 

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Na snagu stupio Zakon o osiguravanju...
Hrvatski je sabor na svojoj sjednici održanoj 16. prosinca 2022. donio Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti kojim se uređuje unutarnje osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokih učilišta i znanstvenih instituta, vanjsko vrednovanje kvalitete visokih učilišta i znanstvenih instituta te ustrojstvo i ovlasti Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Stupanjem na snagu ovog Zakona (NN 151/2022) 30. prosinca 2022. godine prestao je važiti Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09.). Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti  

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Javno savjetovanje Europske komisije...
Europska komisija otvorila je javno savjetovanje o Europskom kvalifikacijskom okviru, a prikupljeni podaci služit će kao dio evaluacije Europskoga kvalifikacijskog okvira i za daljnji rad na njegovom unaprjeđenju. 

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Predstavnice sveučilišta na radionici...
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce), organizirala je u četvrtak, 15. prosinca 2022. godine Radionicu o unosu podataka u sustav MOZVAG 2 u prostorijama SRCA u Zagrebu. 

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Održan webinar SRCA: Provođenje...
Djelatnici Sveučilišnog računarskog sustava (SRCE) održali su 30. studenog 2022. godine webinar na temu provođenja anketa u ISVU kojem su prisustvovale djelatnice Ureda za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete. 

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Održana edukacija za izradu samoanalize
Edukacija za izradu samoanalize za predstavnike visokih učilišta koja sudjeluju u postupku reakreditacije prema Planu reakreditacije za 2023. godinu, održana je 30. studenoga u Zagrebu. 

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Održana radionica "Iskustva u...
Sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH – CroQAnet održan je u petak, 21. listopada 2022. godine u Zagrebu, u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Događanje je okupilo članove Mreže i djelatnike visokih učilišta zadužene za unutarnje osiguravanje kvalitete, a tema susreta bila je razmjena iskustava u unutarnjem vrednovanju sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta.  

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Započelo je javno savjetovanje o...
Slijedom navedenoga, potreba donošenja novog zakona proizlazi iz nužnosti osiguranja snažnijeg uključivanja hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti u europski obrazovni i istraživački prostor omogućavanjem internacionalizacije istraživanja, poticanja uspostave združenih studija te uvođenja inovacija, kao i drugih modaliteta modernizacije hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja sukladno strateškim dokumentima i smjernicama na nacionalnoj i europskoj razini.

Autor: Kristina Hlavati Bertoncelj
Održane radionice Povezanost...
Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je još dvije radionice namijenjene visokim učilištima pod nazivom Povezanost mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom koje su se održale 7. i 9. ožujka 2023. godine u virtualnom okruženju.

Autor: Ivica Petrinić
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) objavila je novi newsletter u kojemu možete pročitati javni poziv Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) za sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava u reakreditaciji visokih učilišta u 2017. i 2018., vijest o zaključcima i izvješću sa sastanka ENQA radne skupine za online učenje i EADTU PLA koji je održan tijekom rujna, o dokumentu kojeg je objavila Europska komisija “European Education Area by 2025“ i studiju Europskog parlamenta o dosadašnjem tijeku reformi visokog obrazovanja, te vijesti o provedbi Europskog pristupa osiguravanju kvalitete združenih studija, koji je usvojen 2015. godine i razvijen kako bi se olakšalo vanjsko osiguravanje kvalitete takvih studijskih programa.

Autor: Ivica Petrinić
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.).

Autor: Ivica Petrinić
Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjelovalo je kao projektni partner u projektu FAIR (Focus on Automatic Institutional Recognition), koji je financiran iz programa Erasmus+. Cilj projekta bio je unaprijediti postupke akademskog priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Europi uz ugradnju elemenata automatskog akademskog priznavanja.

U hotelu „The Westin“ u Zagrebu, 4. prosinca 2017. godine u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja održana je konferencija Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala „Hrvatski kvalifikacijski okvir – prilika za provedbu cjelovite reforme obrazovanja“.

Autor: Ivica Petrinić
U auli Sveučilišta u Zagrebu u utorak 28. studenoga 2017. održao se prvi Sveučilišni dan kvalitete. Cilj ovoga skupa bio je razmjena iskustava u procesima sustava osiguravanja kvalitete i poticanje svih dionika na zajednički dijalog o kulturi kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, ali i na nacionalnoj razini.

Autor: Ivica Petrinić
Higher Education Strategy Associates (HESA), kanadska tvrtka specijalizirana u području obrazovnih politika, u novom blogu donosi pregled dvaju novih inicijativa za mjerenje ishoda učenja koje su trenutačno u fazi razvoja. Riječ je o inicijativama pod nazivom  CALOHEE – Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe, koju razvijaju u Nizozemskoj  i  Multi-State Collaborative to Advance Quality Student Learning – MSC, koja je nastala u SAD-u

Autor: Ivica Petrinić
UNESCO-ov Međunarodni institut za planiranje obrazovanja (International Institute for Educational Planning - IIEP) nastavlja svoju borbu za akademsku etičnost te je, s ciljem jačanja borbe protiv akademske korupcije, u rad pustio novu mrežnu stranicu pod nazivom ETICO:

Autor: Ivica Petrinić
Provedbom vanjskog, certifikacijskog audita, 6. srpnja 2017. završen je projekt implementacije Sustava upravljanja kvalitetom FET'Q i Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ odobrena je certifikacija prema normi ISO 9001:2015.